Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Šalčininkų S. Moniuškos menų mokykla kviečia mokytis muzikos, dailės, choreografijos

 • fortepijono ugdymo programa - priimami vaikai nuo 6 metų;
 • akordeono ugdymo programa – priimami vaikai nuo 6 metų;
 • styginių instrumentų ugdymo programa (smuikas, violončelė) – priimami vaikai nuo 6 metų;
 • pučiamųjų, mušamųjų instrumentų ugdymo programa (saksofonas, klarnetas, trombonas, tūba, eufonija, mušamieji instrumentai) – priimami vaikai nuo 6 metų;
 • dailės ugdymo programa – priimami 9 metų ir vyresni vaikai;
 • choreografijos ugdymo programa – priimami vaikai nuo 6 metų;
 • ankstyvojo muzikinio ugdymo programa – priimami 5, 6 metų vaikai.

Apie mokykloje vykdomas ugdymo programas, stojančiųjų meninių gebėjimų patikrinimą paskaitykite  http://smmm.lt/nauju-mokiniu-priemimas/)

Registruotis iki 2021 m. birželio 7 d.:

Atšaukus karantiną konsultacijos stojantiesiems į muzikos ugdymo programas vyks 2021 m. birželio  8, 9  d. 14.00 val. (stojantiesiems į choreografijos (šokio) ir dailės ugdymo programas konsultacijų nėra).

Priimamieji egzaminai vyks 2021 m. birželio 10 d. 14.00 val.

Vaikai į ankstyvojo muzikinio ugdymo programą priimami be stojamųjų egzaminų (pamokos vyksta du kartus per savaitę).

Pratęsiant karantiną bus pateikta papildoma informacija.

Adresas: Plento g. 5, LT-17117, Šalčininkai, tel. +370 380 51408

www.smmm.lt (mokinių priėmimas)

Šalčininkų S. Moniuškos menų mokykla – tai neformaliojo švietimo ugdymo įstaiga, skirta vaikų gabumams ir kūrybiškumui atskleisti, jų gebėjimų ugdymui, kultūrinių vertybių bei laisvalaikio kultūros plėtotei, saviraiškai ir socializacijai, pedagogų kvalifikacijos tobulinimui, Šalčininkų miesto bei rajono kultūrinio gyvenimo aktyvinimui. Mokykla komplektuojama iš Šalčininkų mieste bei rajone gyvenančių vaikų, pageidaujančių mokytis muzikos, dailės ir choreografijos.

Fortepijono, akordeono, styginių instrumentų (smuikas, violončelė), pučiamųjų instrumentų (klarnetas, trombonas, saksofonas, eufonija, trimitas, tūba), mušamųjų instrumentų (melodiniai ir ritminiai), dailės, choreografijos skyriuose mokosi apie 280 mokinių. Savo gebėjimus jie lavina dainuodami, grodami įvairiais instrumentais mokomuosiuose kolektyvuose, dailės, choreografijos užsiėmimuose.  Mokykloje suburti jaunučių, jaunių chorai, akordeonistų, styginių bei pučiamųjų instrumentų orkestrai, įvairios sudėties ansambliai. Mokiniai nuolat dalyvauja įvairiuose koncertuose, parodose,  kituose kultūriniuose renginiuose mokykloje, Šalčininkų miesto ir rajono šventėse, Lietuvoje ir užsienyje. Choreografijos skyrius kiekvienais metais džiugina Šalčininkų visuomenę dideliais pasirodymais. Dekoracijas šiems pasirodymams ruošia dailės skyriaus mokiniai.

Mokykloje dirba sukomplektuotas kvalifikuotų mokytojų kolektyvas. Mokytojų paruošti mokiniai nuolat dalyvauja rajono, respublikiniuose, tarptautiniuose konkursuose, festivaliuose, parodose. Tarp jų yra nemažai  respublikinių, tarptautinių konkursų laureatų bei diplomantų, prizinių vietų laimėtojų. Mokyklos mokiniai garbingai atstovauja savo rajoną ir šalį tarptautiniuose konkursuose Lietuvoje, Lenkijoje, Latvijoje, Kroatijoje, Italijoje, Ispanijoje, Graikijoje, Baltarusijoje. Kūrybingo mokyklos kolektyvo rengiami ir sėkmingai realizuojami įvairūs ugdymo projektai.

Mokykloje sukurta palanki ugdymui(-si) aplinka, kuri organizuojama taip, kad mokinys pasijustų galįs asmeniškai tobulėti, mokytis, saugiai jaustis. Siekiama, kad ugdymo procesas būtų įdomus ir patrauklus. Mokiniai mokosi suremontuotose kabinetuose. Kabinetai aprūpinti baldais, muzikos instrumentais, mokymo priemonėmis ir kitą reikalingą ugdymui įrangą.  Kabinetai jaukūs, estetiški. Mokyklos erdvės puošiamos mokinių darbais, rengiamos mokinių darbų, apdovanojimų ekspozicijos, apipavidalinami teminiai ir informaciniai stendai.

Mokinių, mokytojų tarpusavio santykiai grindžiami tolerancija. Siekiama, kad ugdymo procesas būtų įdomus ir patrauklus. Mokykloje siekiama užtikrinti mokinių psichologinį ir fizinį saugumą, nustatytas nepertraukiamas  budėjimas, tėvai  visada informuojami apie iškilusias problemas.

Mokymąsi mokykloje pasirenka vis daugiau mokinių. Kasmet auga norinčių mokytis skaičius. Mokinių dalyvavimas konkursuose, festivaliuose, parodose, koncertuose, edukacinėse išvykose ir kituose kultūriniuose renginiuose stiprina jų mokymosi motyvaciją.

Mokykloje dažnai lankosi svečiai ir oficialios delegacijos, jiems organizuojami mokinių koncertai, rengiamos dailės parodos.

Kuriant ir puoselėjant tradicijas, vyksta įvairūs renginiai, kurie jau tapo tradiciniais, organizuojamos šventės, koncertai:

 • rugsėjo 1-osios šventė;
 • mokytojų dienos šventė (mokinių savivalda, koncertas);
 • kalėdinis renginys Šalčininkų kultūros centre (koncertas, dailės paroda, spektaklis);
 • kalėdiniai koncertai tėvams (skyriuose);
 • Kaziuko mugė (dirbinių paroda-pardavimas, koncertas);
 • Motinos diena (koncertas);
 • abiturientų išleistuvės (baigimo pažymėjimų įteikimas, koncertas).

Meninis ugdymas reikalingas kiekvienam žmogui, kadangi jo dėka ugdoma asmenybė – kūrybinės, intelektualinės, emocinės, fizinės jos galios, vertybinių nuostatų sistema.