Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Šaukiamas Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos posėdis

Šalčininkų rajono savivaldybės taryba posėdžiaus š. m. lapkričio 29 d. 10.00 val. 

PRELIMINARI POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

Eil. Nr.

Svarstomų klausimų turinys

1.

Dėl darbotvarkės patvirtinimo

2.

Dėl Šalčininkų rajono garbės piliečio vardo suteikimo Hankai Galązkai

3.

Dėl pritarimo Šalčininkų rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos 2022 metų veiklos ataskaitai

4.

Dėl pritarimo projektams, planuojamiems įgyvendinti pagal priemonę ,,Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, geoterminės energijos, biokuro) panaudojimas valstybės, savivaldybių, tradicinių religinių bendruomenių, religinių bendrijų ar centrų poreikiams, pakeičiant iškastinį kurą“

5.

Dėl papildomo prisidėjimo projektams įgyvendinamiems pagal Šalčininkų rajono vietos veiklos plėtros strategiją 2014-2020 m.

6.

Dėl pritarimo projektams, planuojamiems įgyvendinti pagal priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo) panaudojimas valstybės, savivaldybių, tradicinių religinių bendruomenių, religinių bendrijų ar centrų elektros energijos poreikiams“

7.

Dėl patikėjimo teise valdomo valstybės turto nurašymo

8.

Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 17 d. sprendimo Nr. T-491 „Dėl viešame aukcione parduodamo Šalčininkų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo" pakeitimo

9.

Dėl savivaldybės turto perdavimo pagal panaudos sutartį Vilniaus apskrities vyriausiajam policijos komisariatui

10.

Dėl savivaldybės turto perdavimo pagal savivaldybės turto patikėjimo sutartį

11.

Dėl savivaldybės turto nurašymo

12.

Dėl lėšų skyrimo iį Religinių bendrijų rėmimo programos

13.

Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšomis finansuojamų 2022 metais priemonių patvirtinimo

14.

Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo

15.

Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 15 d. sprendimo Nr. T- 784 „Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės 2022 m. biudžeto patvirtinimo“ dalinio pakeitimo

16.

Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo  27 d. sprendimo Nr. T-180 „Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“ dalinio pakeitimo

17.

Dėl  Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. T-949 „Dėl mokinių skaičiaus kiekvienos klasės sraute ir klasių skaičiaus kiekvienos klasės sraute, mokinių, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą, skaičiaus ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus 2022-2023 mokslo metais patikslinimo“ priedo dalinio pakeitimo

18.

Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės prioritetinių specialybių sąrašo patvirtinimo

19.

Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir pagalbos teikimo nukentėjusiems asmenims 2022-2024 metų programos patvirtinimo

20.

Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės asmens sveikatos priežiūros įstaigų trūkstamų specialybių sąrašo patvirtinimo

21.

Dėl maksimalių socialinės  priežiūros paslaugų išlaidų finansavimo Šalčininkų rajono gyventojams dydžių nustatymo

22.

Dėl mokėjimo už socialines paslaugas Šalčininkų rajono savivaldybėje tvarkos aprašo, patvirtinto Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 8 d. sprendimu Nr. T-595, dalinio pakeitimo

23.

Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės 2022 m. valstybės lėšomis finansuojamų melioracijos darbų  programos patvirtinimo

TEISĖS AKTŲ PROJEKTAI 

TIESIOGINĖ TRANSLIACIJA (tiesioginė transliacija prasidės prasidėjus Tarybos posėdžiui)