Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Socialinės paslaugos

 

ASMENINĖS PAGALBOS TEIKIMO ORGANIZAVIMO ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE
Patvirtintas Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. DĮV-1388

PASLAUGOS APRAŠYMAS

ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2022 M. SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANAS
Patvirtintas Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės 31 d. sprendimu Nr. T-887
DĖL ASMENS (ŠEIMOS) SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POREIKIO ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE NUSTATYMO IR SKYRIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
Patvirtintas Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. birželio 16 d. sprendimu Nr. T-664

ŠEIMOS IR VAIKO GEROVĖS CENTRO BUDINČIO GLOBOTOJO IR GLOBĖJO (RŪPINTOJO) VEIKLOS FINANSAVIMO ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠAS
Patvirtintas Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės 31 d. sprendimu Nr. T-887

DĖL MOKĖJIMO UŽ SOCIALINES PASLAUGAS ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
Patvirtintas Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. birželio 16 d. sprendimu Nr. T-595