easy to read
Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Tarybos posėdžiai

Posėdžio pavadinimas Tarybos posėdis 2023-05-30 Nr.4
Klausimas Dėl darbotvarkės patvirtinimo
Būsena Įtrauktas
Pranešėjas Zdzislav Palevič
Aprašymas

Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 30 d. posėdžio Nr. 4

DARBOTVARKĖ

 

Eil. Nr.

 

Svarstomų klausimų turinys

Projekto rengėjas

Pranešėjas

1.

 

Dėl darbotvarkės patvirtinimo

   Z. Palevič

2.

PR-(1.2 E)-49

Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2023 m. balandžio 19 d. sprendimo Nr. T-(1.3E)-4 „Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ pakeitimo

V. Jelagina

V. Jelagina

3.

PR-(1.2 E)-52

Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės aplinkos monitoringo 2022-2027 metų programos patvirtinimo

D. Politova

R. Monkevič

4.

PR-(1.2 E)-63

Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės atliekų prevencijos ir tvarkymo iki 2027 metų plano patvirtinimo

D. Politova

R. Monkevič

5.

PR-(1.2 E)-71

(67)

Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudėties patvirtinimo

V. Rekst

V. Rekst

6.

PR-(1.2 E)-64

Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. T-880 „Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudėties ir nuostatų pakeitimo“ dalinio pakeitimo

V. Rekst

V. Rekst

7.

PR-(1.2 E)-55

Dėl atstovų delegavimo į Vilniaus regiono integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimo koordinavimo darbo grupę

N. Ivanovska

D. Ašmankevičienė

8.

PR-(1.2 E)-65

Dėl piniginio įnašo didinant UAB „Vilniaus vandenys“ įstatinį kapitalą

V. Zdanovičienė

D. Ašmankevičienė

9.

PR-(1.2 E)-54

Dėl lėšų skyrimo projektams, įgyvendinamiems pagal Šalčininkų rajono vietos veiklos plėtros strategiją 2014-2020 m.

N. Ivanovska

D. Ašmankevičienė

 

10.

PR-(1.2 E)-50

Dėl leidimo išnuomoti savivaldybės ilgalaikį materialųjį turtą

J. Galin

G. Šamašova

 

11.

PR-(1.2 E)-61

Dėl valstybės turto perėmimo Šalčininkų rajono savivaldybės nuosavybėn

K. Ziminska

G. Šamašova

 

12.

PR-(1.2 E)-69

Dėl Savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise

K. Ziminska

G. Šamašova

 

13.

PR-(1.2 E)-66
(56)

Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) ekonominių normatyvų patvirtinimo

I. Kočan

I. Kočan

 

14.

PR-(1.2 E)-51

Dėl Šalčininkų rajono sutrikusio intelekto žmonių dienos užimtumo centro uždarymo atostogų laikotarpiu

S. Rus

R. Sokolovič

 

15.

PR-(1.2 E)-73

(62)

Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės mokinių skaičiaus kiekvienos klasės sraute ir klasių skaičiaus kiekvienos klasės sraute, mokinių, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą, skaičiaus ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus 2023-2024 mokslo metais nustatymo

V. Bogdanovič

R. Markevič

 

16.

PR-(1.2 E)-72

(57)

Dėl Šalčininkų rajono turizmo ir jaunimo centro nuostatų patvirtinimo

I. Kolosovska

I. Kolosovska

 

17.

PR-(1.2 E)-58

Dėl Eišiškių laisvalaikio ir sporto centro nuostatų patvirtinimo

I. Kolosovska

I. Kolosovska

 

18.

PR-(1.2 E)-70

(68)

Dėl Šalčininkų rajono Vladislavo Kozakevičiaus laisvalaikio ir sporto centro nuostatų patvirtinimo

I. Kolosovska

I. Kolosovska

 

19.

PR-(1.2 E)-59

Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės kultūros centro ir struktūrinių padalinių teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo

I. Kolosovska

I. Kolosovska

 

20.

PR-(1.2 E)-60

Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės kultūros centro struktūrinio padalinio Jašiūnų dvaro sodybos rūmų teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo

I. Kolosovska

I. Kolosovska

 
Papildomi klausimai
         
Balsavimas
100%
Prieš
%
Susilaikė
%
 • Gudač Natalja - Už
 • Sinkevič Jadvyga - Už
 • Romanovski Tadeuš - Už
 • Tomaševič Henrik - Už
 • Rudzis Tadeuš - Už
 • Jesvilienė Ana - Už
 • Bandalevič Anton - Už
 • Rus Tadeuš - Už
 • Slavinska Kristina Marija - Už
 • Ščerbaitė Alicija - Už
 • Stonkus Gerardas - Už
 • Irena Bojarun - Už
 • Kulevičius Andžej - Už
 • Novickij Valdemar - Už
 • Gotowiecki Krzysztof - Už
 • Obločinski Edgar - Už
 • Zarumna Beata - Už
 • Dailidko Andžela - Už
 • Butrimas Mečislovas - Už
 • Kovgeris Robertas - Už
 • Stančik Ivan - Už
 • Veršicka Lilija - Už
 • Bandalevič Pavel - Už
easy to read