easy to read
Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Tarybos posėdžiai

Posėdžio pavadinimas Tarybos posėdis 2023-05-30 Nr.4
KlausimasPR-(1.2E)-49 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2023 m. balandžio 19 d. sprendimo Nr. T-(1.3E)-4 „Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ pakeitimo
Būsena Įtrauktas
Pranešėjas Vaclava Jelagina
Dokumento Nr. Dokumento pavadinimas Dokumentas
PR-(1.2 E)-49 DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2023 M. BALANDŽIO 19 D. SPRENDIMO NR. T-(1.3E)-4 "DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETŲ SUDARYMO" PAKEITIMO
PR-(1.2 E)-49 DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2023 M. BALANDŽIO 19 D. SPRENDIMO NR. T-(1.3E)-4 "DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETŲ SUDARYMO" PAKEITIMO (PRIEDAS)
Aprašymas

1. Parengto projekto tikslas ir uždaviniai, laukiami rezultatai

Pakeisti  Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos Kaimo plėtros ir aplinkos apsaugos komitetą, įtraukiant į Komiteto sudėtį opozicijos narį.

2.Išsamus faktinis ir teisinis pagrindimas, siūlomos teisinio reguliavimo nuostatos

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (toliau – VSĮ)  19 straipsnio  3 dalis nurodo, kad Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi ne mažiau kaip iš 3 savivaldybės tarybos narių savivaldybės tarybos sprendimu. Sudarant komitetus, laikomasi proporcinio daugumos ir mažumos atstovavimo principo.

Sudarant Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos Kaimo plėtros ir aplinkos apsaugos komitetą, nebuvo siūlymo į Komiteto sudėtį įtraukti mažumos atstovo.

2023 m. balandžio 27 d. gautas Alicijos Ščerbaitės, Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos opozicijos lyderės viešasis pareiškimas. Į Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos Kaimo plėtros ir aplinkos apsaugos komiteto sudėtį siūloma įtraukti Aliciją Ščerbaitę.

3. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatai, jei sprendimu numatoma reglamentuoti iki tol nereglamentuotus santykius arba iš esmės keičiamas teisinis reguliavimas

Nėra.

4. Ar projektas vertintinas antikorupciniu požiūriu (jei taip, pridedama antikorupcinio vertinimo išvada).

Ne.

Balsavimas
100%
Prieš
%
Susilaikė
%
 • Gudač Natalja - Už
 • Sinkevič Jadvyga - Už
 • Romanovski Tadeuš - Už
 • Tomaševič Henrik - Už
 • Rudzis Tadeuš - Už
 • Jesvilienė Ana - Už
 • Bandalevič Anton - Už
 • Rus Tadeuš - Už
 • Slavinska Kristina Marija - Už
 • Ščerbaitė Alicija - Už
 • Stonkus Gerardas - Už
 • Irena Bojarun - Už
 • Kulevičius Andžej - Už
 • Novickij Valdemar - Už
 • Gotowiecki Krzysztof - Už
 • Obločinski Edgar - Už
 • Zarumna Beata - Už
 • Dailidko Andžela - Už
 • Butrimas Mečislovas - Už
 • Kovgeris Robertas - Už
 • Stančik Ivan - Už
 • Veršicka Lilija - Už
 • Bandalevič Pavel - Už
easy to read