easy to read
Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Tarybos posėdžiai

Posėdžio pavadinimas Tarybos posėdis 2023-05-30 Nr.4
KlausimasPR-(1.2E)-50 Dėl leidimo išnuomoti savivaldybės ilgalaikį materialųjį turtą
Būsena Įtrauktas
Pranešėjas Galina Šamašova
Dokumento Nr. Dokumento pavadinimas Dokumentas
PR-(1.2 E)-50 DĖL LEIDIMO IŠNUOMOTI SAVIVALDYBĖS ILGALAIKĮ MATERIALŲJĮ TURTĄ
PR-(1.2 E)-50 DĖL LEIDIMO IŠNUOMOTI SAVIVALDYBĖS ILGALAIKĮ MATERIALŲJĮ TURTĄ (PRIEDAS)
Aprašymas

1. Projekto tikslai

Šiuo sprendimu siūloma leisti Šalčininkų rajono savivaldybės administracijai viešojo konkurso būdu išnuomoti, 5 metams su galimybe atnaujinti sutartį dar 5 metams, plotą, reikalingą mobiliojo ryšio įrangai patalpinti, ant Šalčininkų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio pastato stogo, esančio Mokyklos g. 7, Poškonių k., Šalčininkų r. sav. (pastato unikalus Nr. 8599-1010-6014, pažymėjimas plane – 1C2/b, pastato bendras plotas – 2111,03 kv. m) bei nustatyti pradinį 132,00 Eur per mėnesį nuomos mokestį už mobiliojo ryšio įrangos patalpinimą ant pastato stogo.

2. Projekto esmė

AB Telia Lietuva kreipėsi su prašymu leisti patalpinti mobiliojo ryšio įrangą ant Šalčininkų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio pastato stogo, esančio Mokyklos g. 7, Poškonių k., Šalčininkų r. sav., tačiau savivaldybei nuosavybės teise priklausantis ilgalaikis materialusis turtas gali būti išnuomotas tik viešojo konkurso būdu. Detalesni reikalavimai mobiliosios įrangos talpinimui bus paskelbti viešojo nuomos konkurso organizavimo sąlygose.

Sprendimo projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 19 punktu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 15 straipsniu, remiantis Šalčininkų rajono savivaldybės materialiojo turto viešojo nuomos konkurso ir nuomos ne konkurso būdu organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 5 d. sprendimu Nr. T-191 bei atsižvelgiant į AB Telia Lietuva 2023 m. balandžio 24 d. prašymą Nr. 2023-01596 „Dėl pastato stogo nuomos“.

3. Sprendimo priėmimo pasekmės

Neigiamų sprendimo priėmimo pasekmių nėra.

4. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas (norminiams teisės aktams).

Galiojančių norminių Savivaldybės teisės aktų naikinti ar keisti nereikės.

Balsavimas
100%
Prieš
%
Susilaikė
%
 • Gudač Natalja - Už
 • Sinkevič Jadvyga - Už
 • Romanovski Tadeuš - Už
 • Tomaševič Henrik - Už
 • Rudzis Tadeuš - Už
 • Jesvilienė Ana - Už
 • Bandalevič Anton - Už
 • Rus Tadeuš - Už
 • Slavinska Kristina Marija - Už
 • Ščerbaitė Alicija - Už
 • Stonkus Gerardas - Už
 • Irena Bojarun - Už
 • Kulevičius Andžej - Už
 • Novickij Valdemar - Už
 • Gotowiecki Krzysztof - Už
 • Obločinski Edgar - Už
 • Zarumna Beata - Už
 • Dailidko Andžela - Už
 • Butrimas Mečislovas - Už
 • Kovgeris Robertas - Už
 • Stančik Ivan - Už
 • Veršicka Lilija - Už
 • Bandalevič Pavel - Už
easy to read