easy to read
Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Tarybos posėdžiai

Posėdžio pavadinimas Tarybos posėdis 2023-05-30 Nr.4
KlausimasPR-(1.2E)-52 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės aplinkos monitoringo 2022-2027 metų programos patvirtinimo
Būsena Įtrauktas
Pranešėjas Romuald Monkevič
Dokumento Nr. Dokumento pavadinimas Dokumentas
PR-(1.2 E)-52 DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS MONITORINGO 2022-2027 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO
PR-(1.2 E)-52 DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS MONITORINGO 2022-2027 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO (1 PRIEDAS)
PR-(1.2 E)-52 DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS MONITORINGO 2022-2027 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO (2 PRIEDAS)
Aprašymas

1. Projekto tikslai.

Šalčininkų rajono savivaldybės aplinkos monitoringo 2022-2027 metų programos (toliau – Programa) tikslas yra valdyti aplinkos kokybę Šalčininkų r. sav. priskirtoje teritorijoje, kad atlikus stebėjimus būtų gauta detalesnė, negu gaunama valstybinio aplinkos stebėsenos metu, informacija apie savivaldybės teritorijos gamtinės aplinkos būklę, kuria remiantis būtų galima vertinti ir prognozuoti aplinkos pokyčius bei galimas pasekmes, rengti atitinkamas rekomendacijas, planuoti ir įgyvendinti aplinkosaugos  priemones, teikti patikimą informaciją specialistams bei visuomenei.

2. Projekto esmė.

Programa skirstoma į dalis pagal gamtinės aplinkos sferas: oras, vanduo (paviršinis, požeminis), dirvožemis, gyvoji gamta (augmenija, gyvūnija), kraštovaizdis, triukšmas.

Programoje atlikta esamos analizė, kurios pagrindu numatyti trumpalaikiai ir ilgalaikiai Programos tikslai ir uždaviniai kiekvienai paminėtai sferai. Parinktos stebėjimo vietos, stebimi parametrai ir monitoringo vykdymo planas. Aprašyti metodai ir vertinimo kriterijai.

3. Lėšų poreikis sprendimui vykdyti.

Programoje numatytas vykdyti priemones planuojama finansuoti iš savivaldybės biudžeto lėšų.

4. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas (norminiams teisės aktams).

Priėmus sprendimą, numatomos teigiamos pasekmės, nes bus patvirtinta Programa, kuria remiantis bus organizuojamas Šalčininkų rajono savivaldybės Aplinkos monitoringas.

Balsavimas
100%
Prieš
%
Susilaikė
%
 • Gudač Natalja - Už
 • Sinkevič Jadvyga - Už
 • Romanovski Tadeuš - Už
 • Tomaševič Henrik - Už
 • Rudzis Tadeuš - Už
 • Jesvilienė Ana - Už
 • Bandalevič Anton - Už
 • Rus Tadeuš - Už
 • Slavinska Kristina Marija - Už
 • Ščerbaitė Alicija - Už
 • Stonkus Gerardas - Už
 • Irena Bojarun - Už
 • Kulevičius Andžej - Už
 • Novickij Valdemar - Už
 • Gotowiecki Krzysztof - Už
 • Obločinski Edgar - Už
 • Zarumna Beata - Už
 • Dailidko Andžela - Už
 • Butrimas Mečislovas - Už
 • Kovgeris Robertas - Už
 • Stančik Ivan - Už
 • Veršicka Lilija - Už
 • Bandalevič Pavel - Už
easy to read