easy to read
Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Tarybos posėdžiai

Posėdžio pavadinimas Tarybos posėdis 2023-05-30 Nr.4
KlausimasPR-(1.2E)-54 Dėl lėšų skyrimo projektams, įgyvendinamiems pagal Šalčininkų rajono vietos veiklos plėtros strategiją 2014-2020 m.
Būsena Įtrauktas
Pranešėjas Donata Ašmankevičienė
Dokumento Nr. Dokumento pavadinimas Dokumentas
PR-(1.2 E)-54 DĖL LĖŠŲ SKYRIMO PROJEKTAMS, ĮGYVENDINAMIEMS PAGAL ŠALČININKŲ RAJONO VIETOS VEIKLOS PLĖTROS STRATEGIJĄ 2014-2020 M.
PR-(1.2 E)-54 DĖL LĖŠŲ SKYRIMO PROJEKTAMS, ĮGYVENDINAMIEMS PAGAL ŠALČININKŲ RAJONO VIETOS VEIKLOS PLĖTROS STRATEGIJĄ 2014-2020 M. (PRIEDAS)
Aprašymas

1. Parengto projekto tikslai ir uždaviniai, laukiami rezultatai.

Skirti iš Šalčininkų rajono savivaldybės biudžeto lėšų  projektams, kurie įgyvendinami pagal Šalčininkų rajono vietos veiklos plėtros strategiją 2014-2020 m., 5 601,21 Eur, iš jų:

1. Eišiškių bendruomenės centro projektui Nr. ŠALČ-LEADER- 6B-KS-10-4-2022 „Šeimos šventė Eišiškėse“ - 1 677,40 Eur;

2. Šalčininkų rajono Kalesninkų bendruomenės centro projektui Nr. ŠALČ-LEADER- 6B-KS-10-15-2022 „Atrask ir pažink Lietuvą“ - 1 020,80 Eur;

3. Poškonių bendruomenės centro projektui Nr. ŠALČ-LEADER- 6B-J-10-7-2022 „Sveikos gyvensenos -aktyvaus poilsio skatinimas“ - 1 196,11 Eur;

4. Eišiškių krašto bendruomenės „Eikšys“ projektui Nr. ŠALČ-LEADER-6B-D-7-8-2020 „Eišiškių krašto bendruomenės „Eikšys“ aktyvaus poilsio gerinimas“ - 1 706,90 Eur.

2. Išsamus faktinis ir teisinis pagrindas, siūlomos teisinio reguliavimo nuostatos.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 4 dalimi, remdamasi Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. 3D-544 patvirtintomis Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu,  administravimo taisyklėmis, atsižvelgdama į Nacionalinės mokėjimo agentūros priimtą sprendimą skirti paramą kaimo vietovių vietos projektams, įgyvendinamiems pagal Šalčininkų rajono vietos veiklos plėtros strategiją 2014-2020 m.

3. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatai, jei sprendimu numatoma reglamentuoti iki tol nereglamentuotus santykius arba iš esmės keičiamas teisinis reguliavimas.

Projektas neprieštarauja galiojantiems teisės aktams.

4. Lėšų poreikis ir šaltiniai.

Savivaldybės biudžeto lėšos - 5 601,21 Eur.

Savivaldybės administracijos programos sąmata - LEADER programa.

5. Ar projektas vertintinas antikorupciniu požiūriu (jei taip, pridedama antikorupcinio vertinimo išvada).

---

6. Kiti sprendimui priimti reikalingi pagrindimai, skaičiavimai ar paaiškinimai, ir sprendimo projekto lyginamasis variantas, jeigu teikiamas sprendimo pakeitimo projektas.

---

 

Balsavimas
100%
Prieš
%
Susilaikė
%
 • Gudač Natalja - Už
 • Sinkevič Jadvyga - Už
 • Romanovski Tadeuš - Už
 • Tomaševič Henrik - Už
 • Rudzis Tadeuš - Už
 • Jesvilienė Ana - Už
 • Bandalevič Anton - Už
 • Rus Tadeuš - Už
 • Slavinska Kristina Marija - Už
 • Ščerbaitė Alicija - Už
 • Stonkus Gerardas - Už
 • Irena Bojarun - Už
 • Kulevičius Andžej - Už
 • Novickij Valdemar - Už
 • Gotowiecki Krzysztof - Už
 • Obločinski Edgar - Už
 • Zarumna Beata - Už
 • Dailidko Andžela - Už
 • Butrimas Mečislovas - Už
 • Kovgeris Robertas - Už
 • Stančik Ivan - Už
 • Veršicka Lilija - Už
 • Bandalevič Pavel - Už
easy to read