easy to read
Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Tarybos posėdžiai

Posėdžio pavadinimas Tarybos posėdis 2023-05-30 Nr.4
KlausimasPR-(1.2E)-55 Dėl atstovų delegavimo į Vilniaus regiono integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimo koordinavimo darbo grupę
Būsena Įtrauktas
Pranešėjas Donata Ašmankevičienė
Dokumento Nr. Dokumento pavadinimas Dokumentas
PR-(1.2 E)-55 DĖL ATSTOVŲ DELEGAVIMO Į VILNIAUS REGIONO INTEGRUOTOS TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO KOORDINAVIMO DARBO GRUPĘ
PR-(1.2 E)-55 DĖL ATSTOVŲ DELEGAVIMO Į VILNIAUS REGIONO INTEGRUOTOS TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO KOORDINAVIMO DARBO GRUPĘ (PRIEDAS)
Aprašymas

1. Parengto projekto tikslai ir uždaviniai, laukiami rezultatai.

Vadovaujantis Integruotų teritorijų vystymo programų rengimo ir įgyvendinimo gairių, patvirtintų Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. 1V-480 „Dėl Integruotų teritorijų vystymo programų rengimo ir įgyvendinimo gairių patvirtinimo“, 27 punktu, programos įgyvendinimo koordinavimo darbo grupė sudaroma „iš Vidaus reikalų ministerijos atstovų (dviejų narių), kitų programą įgyvendinant dalyvaujančių ministerijų atstovų (po vieną narį), programą įgyvendinančių savivaldybių tarybų deleguotų atstovų (mažų ir vidutinių miestų programų įgyvendinimo koordinavimo darbo grupėse po vieną narį iš kiekvienos savivaldybės, o didžiųjų miestų programų įgyvendinimo darbo grupėse – trys nariai iš savivaldybės) ir atitinkamo regiono plėtros tarybos atstovo“.

Balso teisę programos įgyvendinimo koordinavimo darbo grupės posėdžiuose turi jos nariai, o jiems negalint dalyvauti – posėdyje dalyvaujantys pakaitiniai nariai. Savivaldybių atstovai į integruotų teritorijų vystymo programų įgyvendinimo koordinavimo darbo grupes skiriami savivaldybės tarybos sprendimu.

2. Išsamus faktinis ir teisinis pagrindas, siūlomos teisinio reguliavimo nuostatos.

LR vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 23 dalimi savivaldybių savarankiškoms funkcijoms yra priskiriamas dalyvavimas rengiant ir įgyvendinant regionų plėtros programas.

3. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatai, jei sprendimu numatoma reglamentuoti iki tol nereglamentuotus santykius arba iš esmės keičiamas teisinis reguliavimas.

Vilniaus regiono integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimo koordinavimo darbo grupėje bus atstovaujami Šalčininkų rajono savivaldybės interesai.

4. Lėšų poreikis ir šaltiniai.

---

5. Ar projektas vertintinas antikorupciniu požiūriu (jei taip, pridedama antikorupcinio vertinimo išvada).

---

6. Kiti sprendimui priimti reikalingi pagrindimai, skaičiavimai ar paaiškinimai, ir sprendimo projekto lyginamasis variantas, jeigu teikiamas sprendimo pakeitimo projektas.

Galiojančiu sprendimu į Vilniaus regiono integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimo koordinavimo darbo grupę yra paskirtas vienas narys.

Balsavimas
100%
Prieš
%
Susilaikė
%
 • Gudač Natalja - Už
 • Sinkevič Jadvyga - Už
 • Romanovski Tadeuš - Už
 • Tomaševič Henrik - Už
 • Rudzis Tadeuš - Už
 • Jesvilienė Ana - Už
 • Bandalevič Anton - Už
 • Rus Tadeuš - Už
 • Slavinska Kristina Marija - Už
 • Ščerbaitė Alicija - Už
 • Stonkus Gerardas - Už
 • Irena Bojarun - Už
 • Kulevičius Andžej - Už
 • Novickij Valdemar - Už
 • Gotowiecki Krzysztof - Už
 • Obločinski Edgar - Už
 • Zarumna Beata - Už
 • Dailidko Andžela - Už
 • Butrimas Mečislovas - Už
 • Kovgeris Robertas - Už
 • Stančik Ivan - Už
 • Veršicka Lilija - Už
 • Bandalevič Pavel - Už
easy to read