easy to read
Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Tarybos posėdžiai

Posėdžio pavadinimas Tarybos posėdis 2023-05-30 Nr.4
KlausimasPR-(1.2E)-66 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) ekonominių normatyvų patvirtinimo
Būsena Įtrauktas
Pranešėjas Irina Kočan
Dokumento Nr. Dokumento pavadinimas Dokumentas
PR-(1.2E)-66 DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ ILGALAIKIO TURTO NUSIDĖVĖJIMO (AMORTIZACIJOS) EKONOMINIŲ NORMATYVŲ PATVIRTINIMO
PR-(1.2E)-66 DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ ILGALAIKIO TURTO NUSIDĖVĖJIMO (AMORTIZACIJOS) EKONOMINIŲ NORMATYVŲ PATVIRTINIMO (1 PRIEDAS)
PR-(1.2E)-66 DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ ILGALAIKIO TURTO NUSIDĖVĖJIMO (AMORTIZACIJOS) EKONOMINIŲ NORMATYVŲ PATVIRTINIMO (2 PRIEDAS)
Aprašymas

 

1. Parengto projekto tikslai ir uždaviniai, laukiami rezultatai

Patvirtinti (patikslinti) Šalčininkų rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) ekonominius normatyvus

2. Išsamus faktinis ir teisinis pagrindas, siūlomos teisinio reguliavimo nuostatos

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 str. 4 dalimi, remiantis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gegužės 8 d. įsakymu Nr. 1K-174 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 12-ojo standarto patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. 1K-238 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 13-ojo standarto patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. vasario 23 d. nutarimu Nr. 164 neteko galios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. birželio 10 d. nutarimas Nr. 564 „Dėl minimalios ilgalaikio materialiojo turto vertės nustatymo ir ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) minimalių ir maksimalių ekonominių normatyvų viešojo sektoriaus subjektams sąrašo patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.Papildyti 2022 m.. gruodžio 20 d. Šalčininkų rajono savivaldybės Tarybos  sprendimu Nr.T-1021 patvirtintus biudžetinių įstaigų ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) ekonominius  normatyvus .

3. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatai, jei sprendimu numatoma reglamentuoti iki tol nereglamentuotus santykius arba iš esmės keičiamas teisinis reguliavimas

Nėra

4. Lėšų poreikis ir šaltiniai

Lėšų poreikio nėra.

5. Ar projektas vertintinas antikorupciniu požiūriu (jei taip, pridedama antikorupcinio vertinimo išvada)

Nevertinantis.

6. Kiti sprendimui priimti reikalingi pagrindimai, skaičiavimai ar paaiškinimai, ir sprendimo projekto lyginamasis variantas, jeigu teikiamas sprendimo pakeitimo projektas

Nereikalinga.

Balsavimas
100%
Prieš
%
Susilaikė
%
 • Gudač Natalja - Už
 • Sinkevič Jadvyga - Už
 • Romanovski Tadeuš - Už
 • Tomaševič Henrik - Už
 • Rudzis Tadeuš - Už
 • Jesvilienė Ana - Už
 • Bandalevič Anton - Už
 • Rus Tadeuš - Už
 • Slavinska Kristina Marija - Už
 • Ščerbaitė Alicija - Už
 • Stonkus Gerardas - Už
 • Irena Bojarun - Už
 • Kulevičius Andžej - Už
 • Novickij Valdemar - Už
 • Gotowiecki Krzysztof - Už
 • Obločinski Edgar - Už
 • Zarumna Beata - Už
 • Dailidko Andžela - Už
 • Butrimas Mečislovas - Už
 • Kovgeris Robertas - Už
 • Stančik Ivan - Už
 • Veršicka Lilija - Už
 • Bandalevič Pavel - Už
easy to read