easy to read
Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Tarybos posėdžiai

Posėdžio pavadinimas Tarybos posėdis 2023-05-30 Nr.4
KlausimasPR-(1.2E)-72 Dėl Šalčininkų rajono turizmo ir jaunimo centro nuostatų patvirtinimo
Būsena Įtrauktas
Pranešėjas Irena Kolosovska
Dokumento Nr. Dokumento pavadinimas Dokumentas
PR-(1.2 E)-72 DĖL ŠALČININKŲ RAJONO TURIZMO IR JAUNIMO CENTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
PR-(1.2 E)-72 DĖL ŠALČININKŲ RAJONO TURIZMO IR JAUNIMO CENTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (1 PRIEDAS)
PR-(1.2 E)-72 DĖL ŠALČININKŲ RAJONO TURIZMO IR JAUNIMO CENTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (2 PRIEDAS)
PR-(1.2 E)-72 DĖL ŠALČININKŲ RAJONO TURIZMO IR JAUNIMO CENTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (3 PRIEDAS)
Aprašymas

1. Parengto projekto tikslai ir uždaviniai, laukiami rezultatai

Sprendimo tikslas – papildyti Šalčininkų rajono turizmo ir jaunimo centro nuostatus 8.7. punktu „Bendradarbiauti su jaunimo organizacijomis, vykdyti darbą su jaunimu, kurti ir vykdyti jaunimo programas, projektus.“

2. Išsamus faktinis ir teisinis pagrindas, siūlomos teisinio reguliavimo nuostatos

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 9 punktas, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 4 straipsnio 3 dalies 1 punktas.

3. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatai, jei sprendimu numatoma reglamentuoti iki tol nereglamentuotus santykius arba iš esmės keičiamas teisinis reguliavimas Priėmus teikiamą Tarybos sprendimo projektą bus užtikrintas esamų teisės aktų įgyvendinimas. Neigiamų pasekmių nenumatoma.

4. Lėšų poreikis ir šaltiniai

Sprendimui įgyvendinti lėšos nereikalingos.

5. Ar projektas vertintinas antikorupciniu požiūriu (jei taip, pridedama antikorupcinio vertinimo išvada)

Nevertintas

6. Kiti sprendimui priimti reikalingi pagrindimai, skaičiavimai ar paaiškinimai, ir sprendimo projekto lyginamasis variantas, jeigu teikiamas sprendimo pakeitimo projektas

Pateikiamas lyginamasis variantas.

Balsavimas
100%
Prieš
%
Susilaikė
%
 • Gudač Natalja - Už
 • Sinkevič Jadvyga - Už
 • Romanovski Tadeuš - Už
 • Tomaševič Henrik - Už
 • Rudzis Tadeuš - Už
 • Jesvilienė Ana - Už
 • Bandalevič Anton - Už
 • Rus Tadeuš - Už
 • Slavinska Kristina Marija - Už
 • Ščerbaitė Alicija - Už
 • Stonkus Gerardas - Už
 • Irena Bojarun - Už
 • Kulevičius Andžej - Už
 • Novickij Valdemar - Už
 • Gotowiecki Krzysztof - Už
 • Obločinski Edgar - Už
 • Zarumna Beata - Už
 • Dailidko Andžela - Už
 • Butrimas Mečislovas - Už
 • Kovgeris Robertas - Už
 • Stančik Ivan - Už
 • Veršicka Lilija - Už
 • Bandalevič Pavel - Už
easy to read