easy to read
Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Tarybos posėdžiai

Posėdžio pavadinimas Tarybos posėdis 2023-05-30 Nr.4
KlausimasPR-(1.2E)-61 Dėl valstybės turto perėmimo Šalčininkų rajono savivaldybės nuosavybėn
Būsena Įtrauktas
Pranešėjas Galina Šamašova
Dokumento Nr. Dokumento pavadinimas Dokumentas
PR-(1.2 E)-61 DĖL VALSTYBĖS TURTO PERĖMIMO ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN
PR-(1.2 E)-61 DĖL VALSTYBĖS TURTO PERĖMIMO ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN (1 PRIEDAS)
PR-(1.2 E)-61 DĖL VALSTYBĖS TURTO PERĖMIMO ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN (2 PRIEDAS)
Aprašymas

1. Parengto projekto tikslai ir uždaviniai, laukiami rezultatai

Parengto projekto tikslas – perimti Šalčininkų rajono savivaldybės nuosavybėn valstybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu savivaldybės apskaitoje registruotą bei faktiškai valdomą nekilnojamąjį turtą pagal priedą, nurodytą šiame projekte. Bus įregistruota Šalčininkų rajono savivaldybės nuosavybės teisė į šį perimamą nekilnojamąjį turtą (kelius, vandentiekius, nuotekų šalinimo tinklus).

2. Išsamus faktinis ir teisinis pagrindas, siūlomos teisinio reguliavimo nuostatos Sprendimo projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės turto perėmimo savivaldybių nuosavybėn įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 2 ir 5 punktais bei 4 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 6 straipsnio 1 punktu.

3. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatai, jei sprendimu numatoma reglamentuoti iki tol nereglamentuotus santykius arba iš esmės keičiamas teisinis reguliavimas

Santykiai reglamentuoti įstatymu.

4. Lėšų poreikis ir šaltiniai

Nėra.

5. Ar projektas vertintinas antikorupciniu požiūriu (jei taip, pridedama antikorupcinio vertinimo išvada) Ne6. Kiti sprendimui priimti reikalingi pagrindimai, skaičiavimai ar paaiškinimai, ir sprendimo projekto lyginamasis variantas, jeigu teikiamas sprendimo pakeitimo projektas

Nėra.

Balsavimas
100%
Prieš
%
Susilaikė
%
 • Gudač Natalja - Už
 • Sinkevič Jadvyga - Už
 • Romanovski Tadeuš - Už
 • Tomaševič Henrik - Už
 • Rudzis Tadeuš - Už
 • Jesvilienė Ana - Už
 • Bandalevič Anton - Už
 • Rus Tadeuš - Už
 • Slavinska Kristina Marija - Už
 • Ščerbaitė Alicija - Už
 • Stonkus Gerardas - Už
 • Irena Bojarun - Už
 • Kulevičius Andžej - Už
 • Novickij Valdemar - Už
 • Gotowiecki Krzysztof - Už
 • Obločinski Edgar - Už
 • Zarumna Beata - Už
 • Dailidko Andžela - Už
 • Butrimas Mečislovas - Už
 • Kovgeris Robertas - Už
 • Stančik Ivan - Už
 • Veršicka Lilija - Už
 • Bandalevič Pavel - Už
easy to read