easy to read
Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Tarybos posėdžiai

Posėdžio pavadinimas Tarybos posėdis 2023-05-30 Nr.4
KlausimasPR-(1.2E)-73 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės mokinių skaičiaus kiekvienos klasės sraute ir klasių skaičiaus kiekvienos klasės sraute, mokinių ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą, skaičiaus ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus 2023-2024 mokslo metais patikslinimo
Būsena Įtrauktas
Pranešėjas Regina Markevič
Dokumento Nr. Dokumento pavadinimas Dokumentas
PR-(1.2 E)-73 DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKINIŲ SKAIČIAUS KIEKVIENOS KLASĖS SRAUTE IR KLASIŲ SKAIČIAUS KIEKVIENOS KLASĖS SRAUTE, MOKINIŲ, UGDOMŲ PAGAL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMĄ, SKAIČIAUS IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ SKAIČIAUS 2023-2024 MOKSLO METAIS NUSTATYMO
PR-(1.2 E)-73 DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKINIŲ SKAIČIAUS KIEKVIENOS KLASĖS SRAUTE IR KLASIŲ SKAIČIAUS KIEKVIENOS KLASĖS SRAUTE, MOKINIŲ, UGDOMŲ PAGAL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMĄ, SKAIČIAUS IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ SKAIČIAUS 2023-2024 MOKSLO METAIS NUSTATYMO (1 PRIEDAS)
PR-(1.2 E)-73 DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKINIŲ SKAIČIAUS KIEKVIENOS KLASĖS SRAUTE IR KLASIŲ SKAIČIAUS KIEKVIENOS KLASĖS SRAUTE, MOKINIŲ, UGDOMŲ PAGAL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMĄ, SKAIČIAUS IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ SKAIČIAUS 2023-2024 MOKSLO METAIS NUSTATYMO (2 PRIEDAS)
Aprašymas

Parengto projekto tikslai ir uždaviniai, laukiami rezultatai.

Parengto projekto tikslas – nustatyti Šalčininkų rajono savivaldybės mokinių skaičių kiekvienos klasės sraute ir klasių skaičių kiekvienos klasės sraute bei mokinių, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą, skaičių ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičių 2023-2024 mokslo metais.


Išsamus faktinis ir teisinis pagrindas, siūlomos teisinio reguliavimo nuostatos.

Vykdyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimą Nr. 768 „Dėl Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais), Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2020 m. kovo 30 d. įsakymą Nr. V-467 „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2004 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. ISAK-1019 „Dėl priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“.


Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatai, jei sprendimu numatoma reglamentuoti iki tol nereglamentuotus santykius arba iš esmės keičiamas teisinis reguliavimas

-

Lėšų poreikis ir šaltiniai.

Esant poreikiui, papildomos lėšos bus skiriamos ketvirtąjį ketvirtį tikslinant 2023 m. savivaldybės biudžetą.


Ar projektas vertintinas antikorupciniu požiūriu (jei taip, pridedama antikorupcinio vertinimo išvada)

Nevertintas.


Kiti sprendimui priimti reikalingi pagrindimai, skaičiavimai ar paaiškinimai, ir sprendimo projekto lyginamasis variantas, jeigu teikiamas sprendimo pakeitimo projektas.

Atsižvelgiant į Švietimo įstaigų pateiktus prašymus, patvirtintą Šalčininkų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos bendrąjį planą, Šalčininkų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo įstaigose 2023-2024 mokslo metais planuojamos 25 ikimokyklinio - priešmokyklinio ugdymo grupės (269 vaikai), 1 klasių – 20 (216 vaikų) ir 207 klasių komplektus (2956 vaikų). Iš 207 klasių komplektų jungtinių komplektų skaičius:

1. Gimnazijos ir jų skyriai – 9 (iš jų 9 pradinio ugdymo koncentrai);

2. Pagrindinės mokyklos – 2 (iš jų 2 pradinio ugdymo koncentrai);

3. Šalčininkų specialioji mokykla – 4 ( 1 lavinamoji ir 3 specialiosios klasės).

4. Šalčininkų r. Baltosios Vokės Elizos Ožeškovos gimnazijos 11-12 klasės vykdo bendrą ugdymo planą kartu su Šalčininkų r. Baltosios Vokės „Šilo“ gimnazijos 11-12 klasėmis.

Šalčininkų r. Butrimonių A. Krepštul gimnazijoje, Dieveniškių A. Mickevičiaus gimnazijoje ir Dieveniškių „Ryto“ gimnazijoje nekomplektuojamos 11-12 klasės, o Turgelių P. K. Bžostovskio gimnazijoje nekomplektuojama 12 klasė.

Iš viso 2023-2024 mokslo metais Šalčininkų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo įstaigose planuojama 19 nepilnų klasių komplektų.

 

Balsavimas
100%
Prieš
%
Susilaikė
%
 • Gudač Natalja - Už
 • Sinkevič Jadvyga - Už
 • Romanovski Tadeuš - Už
 • Tomaševič Henrik - Už
 • Rudzis Tadeuš - Už
 • Jesvilienė Ana - Už
 • Bandalevič Anton - Už
 • Rus Tadeuš - Už
 • Slavinska Kristina Marija - Už
 • Ščerbaitė Alicija - Už
 • Stonkus Gerardas - Už
 • Irena Bojarun - Už
 • Kulevičius Andžej - Už
 • Novickij Valdemar - Už
 • Gotowiecki Krzysztof - Už
 • Obločinski Edgar - Už
 • Zarumna Beata - Už
 • Dailidko Andžela - Už
 • Butrimas Mečislovas - Už
 • Kovgeris Robertas - Už
 • Stančik Ivan - Už
 • Veršicka Lilija - Už
 • Bandalevič Pavel - Už
easy to read