easy to read
Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Tarybos posėdžiai

Posėdžio pavadinimas Tarybos posėdis 2024-01-19 Nr. 11
Data 2024-01-19
Pirmininkas Zdzislav Palevič
Būsena Baigtas
Posėdžio protokolas protokolo_nuorašas.pdf
Projekto Nr. Posėdžio pavadinimas Pranešėjas Buklė
Dėl darbotvarkės patvirtinimo Zdzislav Palevič Įtrauktas
PR-(1.2 E)-1 Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Galina Šamašova Įtrauktas
PR-(1.2 E)-12 Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Galina Šamašova Įtrauktas
PR-(1.2 E)-9 Dėl valstybės turto perėmimo Šalčininkų rajono savivaldybės nuosavybėn Galina Šamašova Įtrauktas
PR-(1.2 E)-17 Dėl Atlyginimo dydžio nustatymo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Šalčininkų rajono savivaldybės ugdymo įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo Regina Markevič Įtrauktas
PR-(1.2 E)-3 Dėl akredituotos vaikų dienos socialinės priežiūros, teikiamos Šalčininkų rajono savivaldybės teritorijoje gyvenantiems vaikams, išlaidų finansavimo dydžio nustatymo Regina Sokolovič Įtrauktas
PR-(1.2 E)-2 Dėl akredituotos socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje socialinės priežiūros paslaugos, teikiamos Šalčininkų rajono savivaldybės teritorijoje gyvenantiems asmenims, išlaidų finansavimo dydžio nustatymo Regina Sokolovič Įtrauktas
PR-(1.2 E)-7 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo 2023 metų ataskaitos patvirtinimo Regina Sokolovič Įtrauktas
PR-(1.2 E)-4 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės 2022 metų visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaitos patvirtinimo Janina Alkovska Įtrauktas
PR-(1.2 E)-5 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2023 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo Janina Alkovska Įtrauktas
PR-(1.2 E)-6 Dėl Šalčininkų rajono socialinių paslaugų centro 2023 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo Lilija Kristina Kolendo Įtrauktas
PR-(1.2 E)-13 Dėl Šalčininkų rajono šeimos ir vaiko gerovės centro 2023 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo Oksana Obločinska Įtrauktas
PR-(1.2 E)-18 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės Čiužiakampio senelių globos namų 2023 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo Mečislav Zareckij Įtrauktas
PR-(1.2 E)-15 Dėl Šalčininkų rajono sutrikusio intelekto žmonių dienos užimtumo centro 2023 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo Ana Kislovska Įtrauktas
PR-(1.2 E)-16 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos 2023 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo Olga Mažeiko Įtrauktas
PR-(1.2 E)-8 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės kultūros centro 2023 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo Gražina Zabarauskaitė Įtrauktas
PR-(1.2 E)-14 Dėl Eišiškių laisvalaikio ir verslo centro 2023 metų ataskaitos patvirtinimo Barbara Mickevič Įtrauktas
PR-(1.2 E)-10 Dėl Šalčininkų rajono Vladislavo Kozakevičiaus laisvalaikio ir verslo centro 2023 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo Julija Ivanovskaja Įtrauktas
PR-(1.2 E)-11 Dėl Šalčininkų rajono turizmo ir jaunimo centro 2023 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo Violeta Baranovska Įtrauktas
PR-(1.2 E)-19 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2023 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T-(1.3 E)-115 „Dėl sutikimo perimti valstybės turtą valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise“ pakeitimo Galina Šamašova Įtrauktas
easy to read