easy to read
Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Tarybos posėdžiai

Posėdžio pavadinimas Tarybos posėdis 2023-06-22 Nr.5
Data 2023-06-22
Pirmininkas Zdzislav Palevič
Būsena Baigtas
Projekto Nr. Posėdžio pavadinimas Pranešėjas Buklė
Dėl darbotvarkės patvirtinimo Zdzislav Palevič Įtrauktas
PR-(1.2 E)-77 Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Gžegož Jurgo Įtrauktas
PR-(1.2 E)-85 Dėl Savivaldybės turto perdavimo pagal savivaldybės turto patikėjimo sutartį Gžegož Jurgo Įtrauktas
PR-(1.2E)-94 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Šalčininkų rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Gžegož Jurgo Įtrauktas
PR-(1.2 E)-95 Dėl trumpalaikio turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Gžegož Jurgo Įtrauktas
PR-(1.2E)-96 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo bei disponavimo juo ataskaitos patvirtinimo Gžegož Jurgo Įtrauktas
PR-(1.2 E)-92 Dėl leidimo UAB ,,Šalčininkų šilumos tinklai“ įsigyti teleskopinį krautuvą Gžegož Jurgo Įtrauktas
PR-(1.2 E)-97 Dėl atstovų delegavimo į Šalčininkų miesto vietos veiklos grupę Gžegož Jurgo Įtrauktas
PR-(1.2 E)-75 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės nusikaltimų prevencijos ir kontrolės komisijos sudarymo ir veiklos nuostatų patvirtinimo Gžegož Jurgo Įtrauktas
PR-(1.2E)-98 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T-(1.3 E)-1031 „Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo“ dalinio pakeitimo Jelena Uljanovič Įtrauktas
PR-(1.2 E)-91 Dėl pavedimo Šalčininkų rajono savivaldybės merui Jelena Uljanovič Įtrauktas
PR-(1.2 E)-78 Dėl Tarnybinių lengvųjų automobilių įsigijimo, nuomos ir naudojimo Šalčininkų rajono savivaldybės biudžetinėse įstaigose taisyklių patvirtinimo Vaclava Jelagina Įtrauktas
PR-(1.2 E)-76 Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Šalčininkų rajono savivaldybės skaitmeninės kapinių duomenų bazės sukūrimas, laidojimo viešųjų paslaugų gerinimas“ Donata Ašmankevičienė Įtrauktas
PR-(1.2 E)-74 Dėl lėšų skyrimo projektams, įgyvendinamiems pagal Šalčininkų rajono vietos veiklos plėtros strategiją 2014-2020 m. Donata Ašmankevičienė Įtrauktas
PR-(1.2 E)-90 Dėl lėšų skyrimo iš nevyriausybinių organizacijų rėmimo programos Viktorija Rekst Įtrauktas
PR-(1.2E)-89 Dėl pritarimo uždarajai akcinei bendrovei „Tvarkyba“ įsigyti transporto priemonę Justyna Dovgialo Įtrauktas
PR-(1.2E)-101 Dėl leidimo UAB „Šalčininkų šilumos tinklai“ iš dalies decentralizuoti šildymo sistemą Justyna Dovgialo Įtrauktas
PR-(1.2 E)-83 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšomis finansuojamų 2023 metais priemonių patvirtinimo Justyna Dovgialo Įtrauktas
PR-(1.2 E)-87 Dėl įgaliojimo suteikimo atstovauti Šalčininkų rajono savivaldybei priimant sprendimus daugiabučių gyvenamųjų namų (trijų ir daugiau butų) butų savininkų susirinkimuose Justyna Dovgialo Įtrauktas
PR-(1.2 E)-80 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 8 d. sprendimo Nr. T-605 ,,Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose 2020 – 2024 metų programos patvirtinimo“ pakeitimo Veslava Rutkovskaja Įtrauktas
PR-(1.2 E)-79 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo Regina Sokolovič Įtrauktas
PR-(1.2 E)-81 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės šeimos komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo Regina Sokolovič Įtrauktas
PR-(1.2 E)-82 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės neįgaliųjų reikalų komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo Regina Sokolovič Įtrauktas
PR-(1.2 E)-84 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybėje neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos sudėties ir nuostatų patvirtinimo Regina Sokolovič Įtrauktas
PR-(1.2 E)-93 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo Regina Sokolovič Įtrauktas
PR-(1.2 E)-100 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T-(1.3 E)-1066 „Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo pagal panaudos sutartį” pakeitimo Gžegož Jurgo Įtrauktas
PR-(1.2 E)-99 Dėl leidimo išnuomoti negyvenamąsias patalpas Gžegož Jurgo Įtrauktas
easy to read