easy to read
Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Tarybos posėdžiai

Posėdžio pavadinimas Tarybos posėdis 2023-08-29 Nr.6
Data 2023-08-29
Pirmininkas Zdzislav Palevič
Būsena Baigtas
Posėdžio protokolas Protokolas.pdf
Projekto Nr. Posėdžio pavadinimas Pranešėjas Buklė
Dėl darbotvarkės patvirtinimo Zdzislav Palevič Įtrauktas
PR-(1.2 E)-113 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. T-(1.3 E)-1054 „Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ dalinio pakeitimo Vaclava Jelagina Įtrauktas
PR-(1.2 E)-125 Dėl pritarimo Šalčininkų miesto 2023-2029 m. vietos plėtros strategijos projektui Gžegož Jurgo Įtrauktas
PR-(1.2 E)-122 Dėl lėšų skyrimo iš religinių bendrijų rėmimo programos Gžegož Jurgo Įtrauktas
PR-(1.2 E)-116 Dėl leidimo UAB „Šalčininkų autobusų parkas“ įsigyti transporto priemones Jelena Uljanovič Įtrauktas
PR-(1.2 E)-117 Dėl leidimo UAB ,,Šalčininkų autobusų parkas“ parduoti transporto priemones Jelena Uljanovič Įtrauktas
PR-(1.2 E)-128 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T-(1.3 E)-1031 „Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo“ dalinio pakeitimo Jelena Uljanovič Įtrauktas
PR-(1.2 E)-119 Dėl pavedimo Šalčininkų rajono savivaldybės merui Jelena Uljanovič Įtrauktas
PR-(1.2 E)-110 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės 2022 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo Jelena Uljanovič Įtrauktas
PR-(1.2 E)-111 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės 2022 metų strateginio veiklos plano vykdymo ataskaitos patvirtinimo Jelena Uljanovič Įtrauktas
PR-(1.2 E)-112 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto pajamų ir išlaidų vykdymo ataskaitos rinkinio patvirtinimo Jelena Uljanovič Įtrauktas
PR-(1.2 E)-114 Dėl atstovų delegavimo į nepriklausomų kandidatų į Šalčininkų rajono savivaldybės valdomų bendrovių valdybų narius atrankos komisiją Galina Šamašova Įtrauktas
PR-(1.2E)-102 Dėl valstybės turto perėmimo Šalčininkų rajono savivaldybės nuosavybėn Galina Šamašova Įtrauktas
PR-(1.2 E)-107 Dėl Savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Galina Šamašova Įtrauktas
PR-(1.2 E)-109 Dėl Savivaldybės turto nurašymo Galina Šamašova Įtrauktas
PR-(1.2 E)-129 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės mokinių skaičiaus kiekvienos klasės sraute ir klasių skaičiaus kiekvienos klasės sraute, mokinių, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą, skaičiaus ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus 2023-2024 mokslo metais patikslinimo Regina Markevič Įtrauktas
PR-(1.2 E)-124 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T-180 „Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“ dalinio pakeitimo Regina Markevič Įtrauktas
PR-(1.2 E)-108 Dėl Šalčininkų specialiosios mokyklos nuostatų patvirtinimo Regina Markevič Įtrauktas
PR-(1.2 E)-104 Dėl pavadinimo suteikimo Šalčininkų rajono Poškonių seniūnijos Dainavėlės kaimo gatvei Romuald Monkevič Įtrauktas
PR-(1.2 E)-126 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės saugomų gamtos paveldo objektų schemų patvirtinimo Romuald Monkevič Įtrauktas
PR-(1.2 E)-121 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių statuso patvirtinimo Romuald Monkevič Įtrauktas
PR-(1.2E)-127 Dėl Laidojimo, leidimo laidoti išdavimo, kapinių priežiūros ir lankymo, kapaviečių pripažinimo neprižiūrimomis ir kapaviečių (kapų) identifikavimo Šalčininkų rajono savivaldybės teritorijoje tvarkos aprašo patvirtinimo Romuald Monkevič Įtrauktas
PR-(1.2 E)-103 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T-763 „Dėl kultūros centro akreditavimo komisijos sudarymo ir komisijos nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios Irena Kolosovska Įtrauktas
easy to read