easy to read
Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Tarybos posėdžiai

Posėdžio pavadinimas Tarybos posėdis 2023-09-27 Nr.7
Data 2023-09-27
Pirmininkas Zdzislav Palevič
Būsena Baigtas
Posėdžio protokolas protokolas.pdf
Projekto Nr. Posėdžio pavadinimas Pranešėjas Buklė
Dėl darbotvarkės patvirtinimo Zdzislav Palevič Įtrauktas
PR-(1.2 E)-153 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T-(1.3 E)-1031 „Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo“ dalinio pakeitimo Jelena Uljanovič Įtrauktas
PR-(1.2 E)-138 Dėl valstybės turto perėmimo Šalčininkų rajono savivaldybės nuosavybėn Galina Šamašova Įtrauktas
PR-(1.2 E)-140 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Šalčininkų rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Galina Šamašova Įtrauktas
PR-(1.2 E)-142 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Galina Šamašova Įtrauktas
PR-(1.2 E)-141 Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Galina Šamašova Įtrauktas
PR-(1.2 E)-144 Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo pagal panaudos sutartį Galina Šamašova Įtrauktas
PR-(1.2 E)-137 Dėl viešame aukcione parduodamo Šalčininkų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo Galina Šamašova Įtrauktas
PR-(1.2 E)-139 Dėl leidimo UAB „Tvarkyba“ parduoti nekilnojamąjį turtą Galina Šamašova Įtrauktas
PR-(1.2E)-148 Dėl leidimo išnuomoti negyvenamąsias patalpas Galina Šamašova Įtrauktas
PR-(1.2 E)-147 Dėl veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, 2024 metų fiksuotų pajamų mokesčių dydžių pagal veiklos rūšis nustatymo Galina Šamašova Įtrauktas
PR-(1.2 E)-154 Dėl Strateginio planavimo Šalčininkų rajono savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašo tvirtinimo Donata Ašmankevičienė Įtrauktas
PR-(1.2 E)-136 Dėl vidutinės kietojo ar kitokio kuro kainos, taikomos apskaičiuojant kuro būstui šildyti ir karštam vandeniui paruošti išlaidų kompensacijas Šalčininkų rajono savivaldybėje patvirtinimo Regina Sokolovič Įtrauktas
PR-(1.2 E)-131 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės sveikatos centro kūrimo inicijavimo Regina Sokolovič Įtrauktas
PR-(1.2 E)-135 Dėl Šalčininkų rajono įstaigų, kurioms būtinas nenutrūkstamas aprūpinimas šiluma, sąrašo patvirtinimo Romuald Monkevič Įtrauktas
PR-(1.2 E)-132 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių sąrašo patvirtinimo Romuald Monkevič Įtrauktas
PR-(1.2 E)-149 Dėl statinių, kuriuose teikiamos automobilių plovimo paslaugos, vietos Šalčininkų rajono savivaldybės teritorijoje nustatymo Veslava Rutkovskaja Įtrauktas
PR-(1.2 E)-145 Dėl Renginių organizavimo Šalčininkų rajono savivaldybės viešosiose vietose tvarkos aprašo patvirtinimo Irena Kolosovska Įtrauktas
PR-(1.2 E)-152 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos nuostatų patvirtinimo Irena Kolosovska Įtrauktas
PR-(1.2 E)-134 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės kultūros centro nuostatų patvirtinimo Irena Kolosovska Įtrauktas
PR-(1.2 E)-143 Dėl Šalčininkų rajono Vladislavo Kozakevičiaus laisvalaikio ir sporto centro nuostatų patvirtinimo Julija Ivanovskaja Įtrauktas
PR-(1.2 E)-151 Dėl Šalčininkų rajono Vladislavo Kozakevičiaus laisvalaikio ir sporto centro etatų skaičiaus patvirtinimo Julija Ivanovskaja Įtrauktas
easy to read