easy to read
Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Tarybos posėdžiai

Posėdžio pavadinimas Tarybos posėdis 2023-11-28 Nr.9
Klausimas Dėl darbotvarkės patvirtinimo
Būsena Įtrauktas
Pranešėjas Zdzislav Palevič
Aprašymas

Eil. Nr.

 Sprendimo Nr.

Svarstomų klausimų turinys

Projekto pranešėjas

1.

 

Dėl darbotvarkės patvirtinimo

Z. Palevič

2.

PR-(1.2 E)-207
189

Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T-(1.3 E)-1031 „Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo“ dalinio pakeitimo

J. Uljanovič

3.

PR-(1.2 E)-205
198

Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės sveikatos centro steigimo

J. Rybak

4.

PR-(1.2 E)-199
188

Dėl leidimo dalyvauti Šalčininkų rajono savivaldybės sveikatos centro steigime

J. Rybak

5.

PR-(1.2 E)-203
195

Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 29 d. sprendimą Nr. T-846 ,,Dėl viešosios įstaigos Šalčininkų rajono savivaldybės ligoninės organizacinės struktūros ir pareigybių skaičiaus patvirtinimo“ dalinio pakeitimo

J. Rybak

6.

PR-(1.2 E)-204
194

Dėl viešosios įstaigos Šalčininkų rajono savivaldybės ligoninės lovų skaičiaus patvirtinimo

J. Rybak

7. PR-(1.2 E)-181 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo G. Jurgo

8.

PR-(1.2 E)-182

Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės seniūnaičių rinkimų tvarkos aprašo patvirtinimo

G. Jurgo

9.

PR-(1.2 E)-184

Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo tvarkos aprašo patvirtinimo

G. Jurgo

10.

PR-(1.2 E)-178

Dėl lėšų skyrimo iš religinių bendrijų rėmimo programos

G. Jurgo

11.

PR-(1.2 E)-176

Dėl savivaldybės buto pardavimo

G. Šamašova

12.

PR-(1.2 E)-177

Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2023 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T-(1.3 E)-118 „Dėl viešame aukcione parduodamo Šalčininkų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

G. Šamašova

13.

PR-(1.2 E)-183

Dėl savivaldybės turto nurašymo

G. Šamašova

14.

PR-(1.2 E)-191

Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo pagal panaudos sutartis

G. Šamašova

15.

PR-(1.2 E)-192

Dėl savivaldybės turto perdavimo pagal savivaldybės turto patikėjimo sutartis

G. Šamašova

16.

PR-(1.2 E)-190

Dėl valstybės turto perėmimo Šalčininkų rajono savivaldybės nuosavybėn

G. Šamašova

17.

PR-(1.2 E)-200
179

Dėl Prevencinių socialinių paslaugų planavimo, organizavimo ir teikimo Šalčininkų rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo

       R. Sokolovič

18.

PR-(1.2 E)-186

Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės asmens sveikatos priežiūros įstaigų trūkstamų specialybių sąrašo patvirtinimo

R. Sokolovič

19.

PR-(1.2 E)-197

Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. spalio 12 d. sprendimo Nr. T-974 „Dėl trūkstamos specialybės gydytojų ir gydytojų rezidentų skatinimo dirbti Šalčininkų rajono savivaldybės viešosiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ dalinio pakeitimo

R. Sokolovič

20.

PR-(1.2 E)-185

Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės prioritetinių specialybių sąrašo patvirtinimo

R. Sokolovič

21.

PR-(1.2 E)-208
206
196

Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T-180 „Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“ dalinio pakeitimo

J. Uljanovič

22.

PR-(1.2 E)-187

Dėl leidimo Šalčininkų specialiajai mokyklai pirkti transporto priemonę

J. Uljanovič

23.

PR-(1.2 E)-175

Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Šalčininkų rajono savivaldybės sveikatos centro sudėtyje teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros modernizavimas“

D. Ašmankevičienė

24.

PR-(1.2 E)-193

Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 15 d. sprendimo Nr. T-295 „Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės teikiamo apdovanojimo „Už nuopelnus Šalčininkų rajonui“ komisijos sudarymo“ pripažinimo netekusiu galios

I. Kolosovska

25.

PR-(1.2 E)-202

Dėl Renginių organizavimo Šalčininkų rajono savivaldybės viešosiose vietose tvarkos aprašo patvirtinimo

I. Kolosovska

26.

PR-(1.2 E)-201
180

Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės 2023 m. valstybės lėšomis finansuojamų melioracijos darbų naujos redakcijos programos patvirtinimo

S. Lebedis

Balsavimas
100%
Prieš
%
Susilaikė
%
 • Gudač Natalja - Už
 • Sinkevič Jadvyga - Už
 • Voitechovič Jaroslav - Už
 • Romanovski Tadeuš - Už
 • Tomaševič Henrik - Už
 • Rudzis Tadeuš - Už
 • Jesvilienė Ana - Už
 • Bandalevič Anton - Už
 • Rus Tadeuš - Už
 • Slavinska Kristina Marija - Už
 • Ščerbaitė Alicija - Už
 • Stonkus Gerardas - Už
 • Narkun Marius - Už
 • Irena Bojarun - Už
 • Kulevičius Andžej - Už
 • Novickij Valdemar - Už
 • Gotowiecki Krzysztof - Už
 • Obločinski Edgar - Už
 • Zarumna Beata - Už
 • Dailidko Andžela - Už
 • Butrimas Mečislovas - Už
 • Kovgeris Robertas - Už
 • Stančik Ivan - Už
 • Veršicka Lilija - Už
 • Bandalevič Pavel - Už
easy to read