Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Tarybos posėdžiai

Posėdžio pavadinimas Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos posėdis Nr.21
Data 2021-04-08
Pirmininkas Zdzislav Palevič
Būsena Baigtas
Projekto Nr. Posėdžio pavadinimas Pranešėjas Buklė
1. Dėl darbotvarkės patvirtinimo Z.Palevič Įtrauktas
PR-772 2. PR-772. Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos nuostatų patvirtinimo V.Jelagina Įtrauktas
PR-773 3. PR-773. Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos etikos komisijos veiklos nuostatų patvirtinimo V.Jelagina Įtrauktas
PR-759 4. PR-759. Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės kontrolieriaus pareiginės algos Z.Palevič Įtrauktas
PR-735 5. PR-735. Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Šalčininkų rajono šeimos ir vaiko gerovės centrui J.Rybak Įtrauktas
PR-743 6. PR-743. Dėl patalpų suteikimo Lietuvos Respublikos Seimo narei J.Rybak Įtrauktas
PR-736 7. PR-736. Dėl turto perėmimo Šalčininkų rajono savivaldybės nuosavybėn J.Rybak Įtrauktas
PR-744 8. PR-744. Dėl atleidimo nuo savivaldybės materialiojo turto nuomos mokesčio J.Rybak Įtrauktas
PR-763 9. PR-763. Dėl pritarimo UAB „Vilniaus vandenys“ projekto įgyvendinimo sutarties projektui J.Rybak Įtrauktas
PR-732 10. PR-732. Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo G.Jurgo Įtrauktas
PR-771 11. PR-771. Dėl lėšų skyrimo kultūros paveldo priežiūrai G.Jurgo Įtrauktas
PR-756 12. PR-756. Dėl atstovų skyrimo į Šalčininkų rajono savivaldybės sveikatos priežiūros viešųjų įstaigų stebėtojų tarybas R.Sokolovič Įtrauktas
PR-753 13. PR.753. Dėl viešosios įstaigos Šalčininkų pirminės sveikatos priežiūros centras įstatų patvirtinimo R.Sokolovič Įtrauktas
PR-754 14. PR-754.Dėl viešosios įstaigos Eišiškių asmens sveikatos priežiūros centras įstatų patvirtinimo R.Sokolovič Įtrauktas
PR-755 15. PR-755. Dėl viešosios įstaigos Šalčininkų rajono savivaldybės ligoninės įstatų patvirtinimo R.Sokolovič Įtrauktas
PR-745 16. PR-745. Dėl socialinės globos ir socialinės priežiūros paslaugų kainų nustatymo R.Sokolovič Įtrauktas
PR-746 17. PR-746. Dėl Šalčininkų socialinių paslaugų centro bendrųjų ir specialiųjų paslaugų kainų nustatymo R.Sokolovič Įtrauktas
PR-747 18. PR-747. Dėl Šalčininkų socialinių paslaugų centro nuomojamų techninės pagalbos priemonių įkainių nustatymo R.Sokolovič Įtrauktas
PR-748 19. PR-748. Dėl tikslinės pašalpos skyrimo R.Sokolovič Įtrauktas
PR-739 20. PR-739. Dėl laikino atokvėpio paslaugos vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims organizavimo ir teikimo Šalčininkų rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo R.Sokolovič Įtrauktas
PR-741 21. PR-741. Dėl mokėjimo už socialines paslaugas Šalčininkų rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo R.Sokolovič Įtrauktas
PR-757 22. PR-757. Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo paslaugų teikimo, bendro darbo su šeimomis organizavimo ir atvejo vadybos taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo R.Sokolovič Įtrauktas
PR-766 23. PR-766. Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T-540 „Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“ dalinio pakeitimo J.Uljanovič Įtrauktas
PR-764 24. PR-764. Dėl konsultacijų Šalčininkų rajono savivaldybės mokyklų mokiniams, patiriantiems mokymosi sunkumų, finansavimo 2021 metais tvarkos aprašo patvirtinimo R.Markevič Įtrauktas
PR-767 25. PR-767. Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T-180 „Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“ dalinio pakeitimo R.Markevič Įtrauktas
PR-761 26. PR-761. Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo R.Markevič Įtrauktas
PR-765 27. PR-765. Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2025 metų bendrojo plano patvirtinimo R.Markevič Įtrauktas
PR-730 28. PR-730. DĖL PAVADINIMO SUTEIKIMO ŠALČININKŲ RAJONO PABARĖS SENIŪNIJOS NEVAINIONIŲ KAIMO GATVEI R.Monkevič Įtrauktas
PR-760 29. PR-760. Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų savivaldybių institucijų valdomiems vietinės reikšmės keliams paskirstymo 2021 metais objektų sąrašo patvirtinimo R.Monkevič Įtrauktas
PR-750 30. PR-750. Dėl valstybinės reikšmės kelio Nr. 3912 perėmimo R.Monkevič Įtrauktas
PR-758 31. PR-758. Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose 2020 – 2024 metų programos patvirtinimo V.Rutkovskaja Įtrauktas
PR-762 32. PR-762. Dėl kompensacijų dėl nuostolių, patiriamų dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymo nustatytose specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nurodytose teritorijose, kai šie nuostoliai atlyginami iš savivaldybės valdomų juridinių asmenų lėšų, apskaičiavimo ir išmokėjimo metodikos ir savivaldybės žemės patikėtinio sutikimo dėl teritorijų, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, nustatymo išdavimo ir savivaldybės žemės patikėtinio patiriamų nuostolių dydžio apskaičiavimo ir atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo V.Rutkovskaja Įtrauktas
PR-770 33. PR-770. Dėl UAB „Šalčininkų žuvininkystės ūkis“ valstybinės žemės nuomos mokesčio S.Lebedis Įtrauktas
PR-769 34. PR-769. Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės mero pavaduotojo skyrimo Z.Palevič Įtrauktas