Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Tarybos posėdžiai

Posėdžio pavadinimas Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos posėdis Nr.22
Data 2021-04-29
Pirmininkas Zdzislav Palevič
Būsena Baigtas
Projekto Nr. Posėdžio pavadinimas Pranešėjas Buklė
Dėl darbotvarkės patvirtinimo Zdzislav Palevič Įtrauktas
PR-783 PR-783. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Tvarkyba“ 2020 m. veiklos ataskaitos ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo Aleksandras Kasparovičius Įtrauktas
PR-784 PR-784. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šalčininkų šilumos tinklai“ 2020 m. veiklos ataskaitos ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo Artur Danulevič Įtrauktas
PR-794 PR-794. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Eišiškių komunalinis ūkis“ 2020 m. veiklos ataskaitos ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo Stanislav Kazarin Įtrauktas
PR-789 PR-789. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šalčininkų autobusų parkas“ 2020 m. veiklos ataskaitos ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo Teresa Butrimovič Įtrauktas
PR-788 PR-788. Dėl viešosios įstaigos Šalčininkų pirminės sveikatos priežiūros centro 2020 m. veiklos ataskaitos ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo Laimutė Sliževska Įtrauktas
PR-799 PR-799. Dėl viešosios įstaigos Šalčininkų ligoninės 2020 m. veiklos ataskaitos ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo Zbignev Semenovič Įtrauktas
PR-790 PR-790. Dėl viešosios įstaigos Eišiškių asmens priežiūros centro 2020 m. veiklos ataskaitos ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo Miroslav Duchnevič Įtrauktas
PR-785 PR-785. Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Josif Rybak Įtrauktas
PR-786 PR-786. Dėl atleidimo nuo savivaldybės materialiojo turto nuomos mokesčio Josif Rybak Įtrauktas
PR-797 PR-797. Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo pagal panaudos sutartį Josif Rybak Įtrauktas
PR-798 PR-798. Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Šalčininkų rajono šeimos ir vaiko gerovės centrui Josif Rybak Įtrauktas
PR-793 PR-793. Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašo patvirtinimo Josif Rybak Įtrauktas
PR-800 PR-800. Dėl Šalčininkų rajono turizmo ir jaunimo centro steigimo Josif Rybak Įtrauktas
PR-791 PR-791. Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T- 540 „Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“ dalinio pakeitimo. Jelena Uljanovič Įtrauktas
PR-774 PR-774. Dėl Pasiūlymų dėl Šalčininkų rajono savivaldybės saugomų teritorijų steigimo, jų ribų keitimo, teikimo ir nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo Veslava Rutkovskaja Įtrauktas
PR-787 PR-787. Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros organizatoriaus skyrimo Veslava Rutkovskaja Įtrauktas
PR-776 PR-776. Dėl Šalčininkų rajono Jašiūnų seniūnijos Jašiūnų miestelio gatvės geografinių charakteristikų pakeitimo Romuald Monkevič Įtrauktas
PR-777 PR-777. Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšomis finansuojamų 2021 metais priemonių patvirtinimo Romuald Monkevič Įtrauktas
PR-779 PR-779. Dėl UAB „Šalčininkų šilumos tinklai“ šilumos kainos dedamųjų nustatymo tretiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams Romuald Monkevič Įtrauktas
PR-795 PR-795. Dėl leidimo įsigyti kuro katilą Romuald Monkevič Įtrauktas
PR-792 PR-792. Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Šalčininkų rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, naudojimo ir skirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo Romuald Monkevič Įtrauktas
PR-778 PR-778. Dėl Šalčininkų rajono Kultūros centro nuostatų patvirtinimo Irena Kolosovska Įtrauktas
PR-775 PR-775. Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės ikimokyklinių įstaigų uždarymo 2021 metų vasaros laikotarpiui Regina Markevič Įtrauktas
PR-802 PR-802. Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės mokinių skaičiaus kiekvienos klasės sraute ir klasių skaičiaus kiekvienos klasės sraute, mokinių, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą, skaičiaus ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus 2021-2022 mokslo metais nustatymo Regina Markevič Įtrauktas
PR-782 PR-782. Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės mokinių, pasirinkusių laikyti brandos egzaminus 2021 metais ir dėl COVID-19 pandemijos patyrusių mokymosi praradimų, tiesioginių konsultacijų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo Regina Markevič Įtrauktas
PR-801 PR-801. Dėl sutikimo reorganizuoti biudžetinę įstaigą Šalčininkų r. Butrimonių lopšelį-darželį Regina Markevič Įtrauktas