Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Tarybos posėdžiai

Posėdžio pavadinimas Tarybos posėdis 2021-10-13 Nr.26
Data 2021-10-13
Pirmininkas Zdzislav Palevič
Būsena Baigtas
Projekto Nr. Posėdžio pavadinimas Pranešėjas Buklė
1. Dėl darbotvarkės patvirtinimo Zdzislav Palevič Įtrauktas
2 (PR-909) Dėl patikslinto UAB „Vilniaus vandenys“ 2020-2022 metų veiklos ir plėtros plano pritarimo Josif Rybak Įtrauktas
3. (PR-882) Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 18 d. sprendimo Nr. T-11 „Dėl savivaldybės atstovų delegavimo į Lietuvos savivaldybių asociacijos suvažiavimą“ pakeitimo Zdzislav Palevič Įtrauktas
4. (PR-883) Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties atnaujinimo Josif Rybak Įtrauktas
5. (PR-884) Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties atnaujinimo Josif Rybak Įtrauktas
6. (PR-885) Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties atnaujinimo Josif Rybak Įtrauktas
7. (PR-886) Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų pavirtinimo Josif Rybak Įtrauktas
8. (PR-887) Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Josif Rybak Įtrauktas
9. (PR-888) Dėl savivaldybės turto perdavimo pagal panaudos sutartį Vilniaus apskrities vyriausiajam policijos komisariatui Josif Rybak Įtrauktas
10. (PR-889) Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo pagal panaudos sutartis Josif Rybak Įtrauktas
11. (PR-892) Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise pagal savivaldybės turto patikėjimo sutartį Josif Rybak Įtrauktas
12. (PR-896) Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. T-670 ,,Dėl materialiojo ilgalaikio ir trumpalaikio turto perėmimo Šalčininkų rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise“ pakeitimo Josif Rybak Įtrauktas
13. (PR-897) Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 24 d. sprendimo Nr. T-301 ,,Dėl savivaldybės turto perdavimo“ pakeitimo Josif Rybak Įtrauktas
14. (PR-898) Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise pagal savivaldybės turto patikėjimo sutartį viešajai įstaigai Šalčininkų pirminės sveikatos priežiūros centrui Josif Rybak Įtrauktas
15. (PR-900) Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise biudžetinėms įstaigoms Josif Rybak Įtrauktas
16. (PR-905) Dėl veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, 2022 metų fiksuotų pajamų mokesčio dydžių pagal veiklos rūšis nustatymo Josif Rybak Įtrauktas
17. (PR-911) Dėl Šalčininkų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio materialiojo turto įkeitimo tvarkos aprašo patvirtinimo Josif Rybak Įtrauktas
18. (PR-893) Dėl pavedimo savivaldybės administracijai atlikti projektavimo, ekspertizės paslaugų ir statybos užsakovo funkcijas Josif Rybak Įtrauktas
19. (PR-907) Dėl nekilnojamojo turto nurašymo Josif Rybak Įtrauktas
20. (PR-894) Dėl lėšų skyrimo ir Religinių bendrijų rėmimo programos Gžegož Jurgo Įtrauktas
21. (PR-890) Dėl lėšų skyrimo iš Nevyriausybinių organizacijų rėmimo programos Gžegož Jurgo Įtrauktas
22. (PR-912) Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T-540 „Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“ dalinio pakeitimo Jelena Uljanovič Įtrauktas
23. (PR-902) Dėl pritarimo projektams pagal Šalčininkų rajono vietos veiklos patvirtintą vietos plėtros strategiją Jelena Uljanovič Įtrauktas
24. (PR-895) Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos tarifo patvirtinimo Veslava Rutkovskaja Įtrauktas
25. (PR-903) Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T-180 „Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“ dalinio pakeitimo Regina Markevič Įtrauktas
26. (PR-904) Dėl kietojo kuro (malkų) būstui šildyti ir karštam vandeniui paruošti kainos patvirtinimo Regina Sokolovič Įtrauktas
27. (PR-906) Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės 2018 m. gegužės 30 d. tarybos sprendimo Nr. T-1096 „Dėl atvejo vadybos ir šeimų socialinės priežiūros funkcijų pavedimo Šalčininkų socialinių paslaugų centrui“ pakeitimo Regina Sokolovič Įtrauktas