Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Tarybos posėdžiai

Posėdžio pavadinimas Tarybos posėdis 2021-12-21 Nr. 28
Data 2021-12-21
Pirmininkas Zdzislav Palevič
Būsena Baigtas
Projekto Nr. Posėdžio pavadinimas Pranešėjas Buklė
Dėl darbotvarkės patvirtinimo Zdzislav Palevič Įtrauktas
PR-936 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. T-219 „Dėl Strateginio planavimo Šalčininkų rajono savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo “ pakeitimo Josif Rybak Įtrauktas
PR-937 Dėl mobiliojo ryšio įrangos talpinimo sutarčių atnaujinimo Josif Rybak Įtrauktas
PR-938 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 17 d. sprendimo Nr. T-491 „Dėl viešame aukcione parduodamo Šalčininkų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo Josif Rybak Įtrauktas
PR-939 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės vietinių rinkliavų už prekybą ir paslaugų teikimą viešosiose vietose nuostatų, patvirtintų Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2009 m. balandžio 19 d. sprendimu Nr. T-811 ,,Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės vietinių rinkliavų už prekybą ir paslaugų teikimą viešosiose vietose nuostatų patvirtinimo“, dalinio pakeitimo Josif Rybak Įtrauktas
PR-942 Dėl savivaldybės turto perdavimo pagal panaudos sutartis Josif Rybak Įtrauktas
PR-944 Dėl leidimo atlikti remonto darbus Josif Rybak Įtrauktas
PR-945 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo Josif Rybak Įtrauktas
PR-949 Dėl valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 126 dalies perėmimo Šalčininkų rajono savivaldybės nuosavybėn Josif Rybak Įtrauktas
PR-950 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaitos rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo Josif Rybak Įtrauktas
PR-951 Dėl savivaldybės turto perdavimo pagal savivaldybės turto patikėjimo sutartį Josif Rybak Įtrauktas
PR-952 Dėl nuomos mokesčio sumažinimo Josif Rybak Įtrauktas
PR-955 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T-540 „Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“ dalinio pakeitimo Jelena Uljanovič Įtrauktas
PR-941 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės kelių tinklo išdėstymo žemėtvarkos schemos dalinio pakeitimo Justina Dovgialo Įtrauktas
PR-940 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės 2021 m. valstybės lėšomis finansuojamų melioracijos darbų naujos redakcijos programos patvirtinimo Stanislovas Lebedis Įtrauktas
PR-946 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T-180 „Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“ dalinio pakeitimo Regina Markevič Įtrauktas
PR-933 Dėl pritarimo daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planams ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų rengimo, finansavimo ir įgyvendinimo sąlygoms Veslava Rutkovskaja Įtrauktas
PR-943 Dėl leidimo viršyti Jašiūnų miestelio bendrojo plano reglamentą teritorijoje Popierinės g. 5a Veslava Rutkovskaja Įtrauktas
PR-947 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. T-500 „Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos sudėties ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo Regina Sokolovič Įtrauktas
PR-948 Dėl tikslinės pašalpos skyrimo Regina Sokolovič Įtrauktas
PR-954 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos nuostatų patvirtinimo (papildomas klausimas) Irena Kolosovska Įtrauktas