Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Tarybos posėdžiai

Posėdžio pavadinimas Tarybos posėdis 2022-02-15 Nr.31
Data 2022-02-15
Pirmininkas Zdzislav Palevič
Būsena Baigtas
Projekto Nr. Posėdžio pavadinimas Pranešėjas Buklė
Dėl darbotvarkės patvirtinimo Zdzislav Palevič Įtrauktas
PR-1011 Šalčininkų rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo Jelena Uljanovič Įtrauktas
PR-996 Dėl pritarimo Šalčininkų rajono savivaldybės mero 2021 metų veiklos ataskaitai Zdzislav Palevič Įtrauktas
PR-993 Dėl pritarimo Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 metų veiklos ataskaitai Josif Rybak Įtrauktas
PR-1002 Dėl pritarimo Šalčininkų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2021 metų veiklos ataskaitai Violeta Zareckienė Įtrauktas
PR-1005 Dėl pritarimo Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2021 metų veiklos ataskaitai Alicija Ščerbaitė Įtrauktas
PR-1006 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2022 metų veiklos programos patvirtinimo Alicija Ščerbaitė Įtrauktas
PR-1010 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės 2022-2024 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo Josif Rybak Įtrauktas
PR-995 Dėl savivaldybės buto pardavimo Josif Rybak Įtrauktas
PR-991 Dėl leidimo atlikti remonto darbus Josif Rybak Įtrauktas
PR-989 Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise biudžetinėms įstaigoms Josif Rybak Įtrauktas
PR-994 Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise biudžetinei įstaigai Šalčininkų rajono savivaldybės pedagoginei psichologinei tarnybai Josif Rybak Įtrauktas
PR-986 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Šalčininkų rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo Josif Rybak Įtrauktas
PR-1004 Dėl nekilnojamojo turto nurašymo Josif Rybak Įtrauktas
PR-983 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės 2022 m. užimtumo didinimo programos patvirtinimo Josif Rybak Įtrauktas
PR-984 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės 2022 metų valstybės lėšomis finansuojamų melioracijos darbų programos patvirtinimo Stanislovas Lebedis Įtrauktas
PR-992 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T-180 „Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“ dalinio pakeitimo Regina Markevič Įtrauktas
PR-998 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės 2020 metų visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaitos patvirtinimo Regina Sokolovič Įtrauktas
PR-1000 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo 2021 metų ataskaitos patvirtinimo Regina Sokolovič Įtrauktas
PR-999 Dėl Šalčininkų rajono želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo Justina Dovgialo Įtrauktas
PR-1001 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2018-12-28 sprendimo Nr. T-1236 „Dėl Šalčininkų savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių tvirtinimo“ pakeitimo Justina Dovgialo Įtrauktas
PR-1003 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2021 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo Justina Dovgialo Įtrauktas
PR-988 Dėl Šalčininkų rajono Eišiškių seniūnijos Eišiškių miesto gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo Justina Dovgialo Įtrauktas
PR-1009 Dėl patalpų ir statinių, kurie yra nenaudojami ar naudojami ne pagal paskirtį arba yra apleisti ar neprižiūrimi, apskaitos sąrašo patvirtinimo Justina Dovgialo Įtrauktas
PR-997 Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Šalčininkų rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, naudojimo ir skirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo Justina Dovgialo Įtrauktas
BALSAVIMO REZULTATAI Įtrauktas