Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Tarybos posėdžiai

Posėdžio pavadinimas Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos posėdis Nr.33
Data 2022-04-29
Pirmininkas Zdzislav Palevič
Būsena Baigtas
Projekto Nr. Posėdžio pavadinimas Pranešėjas Buklė
Dėl darbotvarkės patvirtinimo Zdzislav Palevič Įtrauktas
PR-1056 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šalčininkų šilumos tinklai“ 2021 m. veiklos ataskaitos ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo Galina Šamašova, Artur Danulevič Įtrauktas
PR-1054 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Tvarkyba“ 2021 m. veiklos ataskaitos ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo Galina Šamašova, Aleksandras Kasparovičius Įtrauktas
PR-1060 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Eišiškių komunalinis ūkis“ 2021 m. veiklos ataskaitos ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo Galina Šamašova, Stanislav Kazarin Įtrauktas
PR-1063 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šalčininkų autobusų parkas“ 2021 m. veiklos ataskaitos ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo Galina Šamašova, Teresa Butrimovič Įtrauktas
PR-1069 Dėl viešosios įstaigos Šalčininkų pirminės sveikatos priežiūros centro 2021 m. veiklos ataskaitos ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo Regina Sokolovič, Laimutė Sliževska Įtrauktas
PR-1071 Dėl viešosios įstaigos Eišiškių asmens priežiūros centro 2021 m. veiklos ataskaitos ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo Regina Sokolovič, Miroslav Duchnevič Įtrauktas
PR-1070 Dėl viešosios įstaigos Šalčininkų ligoninės 2021 m. veiklos ataskaitos ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo Regina Sokolovič, Zbignev Semenovič Įtrauktas
PR-1074 Dėl viešosios įstaigos Šalčininkų rajono savivaldybės ligoninės organizacinės struktūros ir pareigybių skaičiaus patvirtinimo Regina Sokolovič, Zbignev Semenovič Įtrauktas
PR-1075 Dėl viešosios įstaigos Šalčininkų rajono savivaldybės ligoninės lovų skaičiaus patvirtinimo Regina Sokolovič, Zbignev Semenovič Įtrauktas
PR-1065 Dėl materialiojo turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Josif Rybak Įtrauktas
PR-1062 Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Josif Rybak Įtrauktas
PR-1066 Dėl savivaldybės butų pardavimo Josif Rybak Įtrauktas
PR-1061 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo, patvirtinto Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. birželio 16 d. sprendimu Nr. T-644 ,,Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“, dalinio pakeitimo Josif Rybak Įtrauktas
PR-1051 Dėl kofinansavimo skyrimo projektams įgyvendinamiems pagal patvirtintą Šalčininkų rajono vietos plėtros strategiją Josif Rybak Įtrauktas
PR-1073 Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise biudžetinei įstaigai Šalčininkų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurui Josif Rybak Įtrauktas
PR-1058 Dėl lėšų skyrimo iš Religinių bendrijų rėmimo programos Gžegož Jurgo Įtrauktas
PR-1053 Dėl lėšų skyrimo iš Nevyriausybinių organizacijų rėmimo programos Gžegož Jurgo Įtrauktas
PR-1067 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės jaunimo užimtumo vasarą ir integracijos į darbo rinką programos patvirtinimo Gžegož Jurgo Įtrauktas
PR-1059 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 15 d. sprendimo Nr. T-784 „Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ dalinio pakeitimo Jelena Uljanovič Įtrauktas
PR-1055 Dėl leidimo UAB „Šalčininkų autobusų parkas“ parduoti transporto priemones Teresa Butrimovič Įtrauktas
PR-1048 Dėl sutikimo reorganizuoti Šalčininkų r. Dainavos pagrindinę mokyklą Regina Markevič Įtrauktas
PR-1049 Dėl sutikimo reorganizuoti Šalčininkų r. Čiužiakampio pagrindinę mokyklą Regina Markevič Įtrauktas
PR-1050 Dėl sutikimo reorganizuoti Šalčininkų r. Dieveniškių lopšelį-darželį Regina Markevič Įtrauktas
PR-1052 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės ikimokyklinių įstaigų uždarymo 2022 metų vasaros laikotarpiui Regina Markevič Įtrauktas
PR-1064 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T-180 „Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“ dalinio pakeitimo Regina Markevič Įtrauktas
PR-1072 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo programų finansavimo ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo Regina Markevič Įtrauktas
PR-1076 Dėl mokinio maitinimo dienos normos nustatymo Šalčininkų specialiojoje mokykloje Regina Sokolovič Įtrauktas