Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Kvietimas teikti paraiškas Neformaliojo vaikų švietimo programoms finansuoti

Šalčininkų rajono savivaldybės administracija kviečia neformaliojo vaikų švietimo (toliau- NVŠ) teikėjus, pretenduojančius į jų vykdomų programų tikslinį finansavimą vasaros laikotarpiu (birželio- rugpjūčio mėnesiais), iki š. m. gegužės 14 d. teikti paraiškas įvertinti NVŠ programų atitiktį reikalavimams.

Finansuojant NVŠ programas prioritetas teikiamas:

1. STEAM (angl. Science, Technology, Engineering, Art (creative activities), Mathematics) krypties NVŠ programoms, skatinančioms gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos tyrimų ir eksperimentines veiklas;

2. NVŠ programų kryptims, kurių nevykdo veikiantys savivaldybėje NVŠ teikėjai ir Formalųjį švietimą papildančio ugdymo švietimo įstaigos;

3. NVŠ programoms, kurios įgyvendinamos savivaldybės kaimiškose vietovėse, kur vyksta mažiausiai NVŠ programų.

Nauji NVŠ teikėjai, prieš teikdami paraišką(-as), turi atlikti sekančius veiksmus:

1. Užsiregistruoti Švietimo ir mokslo institucijų registre (ŠMIR), jeigu dar nėra užsiregistravę. Registruoja Švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistas Edmund Učkuronis, 302 kab., tel. (8 380) 30 181, el. p. edmund.uckuronis@salcininkai.lt

2. Užsiregistruoti Nacionaliniame švietimo programų registre ( NŠPR) www.nspr.lt. Konsultuoja Švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistas Edmund Učkuronis, 302 kab., tel. (8 380) 30 181, el. p. edmund.uckuronis@salcininkai.lt

3. Užpildyti Šalčininkų rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo NVŠ programos atitikties reikalavimams paraiškos formą (1 priedą) ir pagal gautus prisijungimus įkelti ją į NŠPR.

4. Kai programa bus įregistruota NŠPR ir jai bus suteiktas nuolatinis NŠPR programos numeris, NVŠ programos atitikties reikalavimams paraišką(-as) su NŠPR kodu bei laisvos formos prašymą dėl programos akreditacijos pateikti ne vėliau kaip iki 2021 m. gegužės 14 d. vienu iš šių būdų:

- pristatyti užpildytą ir pasirašytą originalą Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriui, 302 kab.;

- pateikti elektroniniu paštu oksana.baslyk@salcininkai.lt pasirašytą ir skenuotą arba pasirašytą elektroniniu parašu;

- išsiųsti paštu adresu: Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriui, Vilniaus g. 49, Šalčininkai, LT-17116.

NVŠ teikėjai, kurių NVŠ programos buvo akredituotos ir vykdomos 2021 m. I pusmetį, kurie nekeis programos turinio, išskyrus informacijos apie numatomą grupių skaičių ir programos vykdymo vietą, 2021 m. iki gegužės 14 d. ankščiau išvardytais būdais turi pateikti tik prašymą dėl programos akreditacijos pratęsimo. Prašyme reikia nurodyti programos pavadinimą, NŠPR kodą bei planuojamą grupių skaičių ir programos įgyvendinimo vietą(-as) (prašymo forma pridedama).

Dėl išsamesnės informacijos kreiptis į Švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistę OksanaBaslyk, 302 kab., tel. (8 380) 30 181, 865756980 oksana.baslyk@salcininkai.lt

Pridedama:

1. ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO LĖŠŲ SKYRIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS

2. PARAIŠKOS FORMA

3. PRAŠYMAS DĖL PROGRAMOS AKREDITACIJOS

4. PRAŠYMAS DĖL PROGRAMOS AKREDITACIJOS PRATĘSIMO