Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Šaukiamas Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos posėdis

Šalčininkų rajono savivaldybės taryba posėdžiaus balandžio 29 d. Posėdis vyks nuotoliniu būdu, pradžia 10.00 val.

Sprendimų projektai skelbiami čia. Tarybos posėdžio transliacija vyksta čia

Eil. Nr.

Projekto Nr.  

Svarstomų klausimų turinys

1.

 

Dėl darbotvarkės patvirtinimo

2

PR-783

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Tvarkyba“ 2020 m. veiklos ataskaitos ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo

3.

PR-784

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šalčininkų šilumos tinklai“ 2020 m. veiklos ataskaitos ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo

4.

PR-794

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Eišiškių komunalinis ūkis“ 2020 m. veiklos ataskaitos ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo

5.

PR-789

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šalčininkų autobusų parkas“ 2020 m. veiklos ataskaitos ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo

6.

PR-788

Dėl viešosios įstaigos Šalčininkų pirminės sveikatos priežiūros centro 2020 m. veiklos ataskaitos ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo

7.

PR-799

Dėl viešosios įstaigos Šalčininkų ligoninės 2020 m. veiklos ataskaitos ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo

8.

PR-790

Dėl viešosios įstaigos Eišiškių asmens priežiūros centro 2020 m. veiklos ataskaitos ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo

9.

PR-785

Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise

10.

PR-786

Dėl atleidimo nuo savivaldybės materialiojo turto nuomos mokesčio

11.

PR-797

Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo pagal panaudos sutartį

12.

PR-798

Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Šalčininkų rajono šeimos ir vaiko gerovės centrui

13.

PR-793

Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašo patvirtinimo

14.

PR-800

Dėl Šalčininkų rajono turizmo ir jaunimo centro steigimo

15.

PR-791

 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T- 540 „Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės 2021  metų biudžeto patvirtinimo“ dalinio pakeitimo.

16.

PR-774

Dėl Pasiūlymų dėl Šalčininkų rajono savivaldybės saugomų teritorijų steigimo, jų ribų keitimo teikimo ir nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo

17.

PR-787

Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros organizatoriaus skyrimo

18.

PR-776

Dėl Šalčininkų rajono Jašiūnų seniūnijos Jašiūnų miestelio gatvės geografinių charakteristikų pakeitimo

19.

PR-777

Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšomis finansuojamų 2021 metais priemonių patvirtinimo

20.

PR-779

Dėl UAB „Šalčininkų šilumos tinklai“ šilumos kainos dedamųjų nustatymo tretiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams

21.

PR-795

Dėl leidimo įsigyti kuro katilą

22

PR-792

Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Šalčininkų rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, naudojimo ir skirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo

23

PR-778

Dėl Šalčininkų rajono kultūros centro nuostatų patvirtinimo

24.

PR-775

Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės ikimokyklinių įstaigų uždarymo 2021 metų vasaros laikotarpiui

25.

PR-781

Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės mokinių skaičiaus kiekvienos klasės sraute ir klasių skaičiaus kiekvienos klasės sraute, mokinių, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą, skaičiaus ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus 2021-2022 mokslo metais nustatymo

26.

PR-782

Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės mokinių, pasirinkusių laikyti brandos egzaminus 2021 metais ir dėl COVID-19 pandemijos patyrusių mokymosi praradimų, tiesioginių konsultacijų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

27.

PR-801

Dėl sutikimo reorganizuoti biudžetinę įstaigą Šalčininkų r. Butrimonių lopšelį darželį

   

Papildomi klausimai