Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Šaukiamas Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos posėdis

Š. m. gegužės 30 d. 10.00 val. posėdžiaus Šalčininkų rajono savivaldybės taryba.

TIESIOGINĖ POSĖDŽIO TRANSLIACIJA (YouTube kanale, vyks prasidėjus posėdžiui)

SVARSTOMŲ KLAUSIMŲ TURINYS

 

POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ:

1. Dėl darbotvarkės patvirtinimo

2. Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2023 m. balandžio 19 d. sprendimo Nr. T-(1.3E)-4 „Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ pakeitimo

3. Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės aplinkos monitoringo 2022-2027 metų programos patvirtinimo

4. Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės atliekų prevencijos ir tvarkymo iki 2027 metų plano patvirtinimo

5. Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudėties patvirtinimo

6. Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. T-880 „Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudėties dalinio pakeitimo

7. Dėl atstovų delegavimo į Vilniaus regiono integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimo koordinavimo darbo grupę

8., Dėl piniginio įnašo didinant UAB „Vilniaus vandenys“ įstatinį kapitalą

9. Dėl lėšų skyrimo projektams, įgyvendinamiems pagal Šalčininkų rajono vietos veiklos plėtros strategiją 2014-2020 m.

10. Dėl leidimo išnuomoti savivaldybės ilgalaikį materialųjį turtą

11. Dėl valstybės turto perėmimo Šalčininkų rajono savivaldybės nuosavybėn

12. Dėl Savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise

13. Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) ekonominių normatyvų patvirtinimo

14. Dėl Šalčininkų rajono sutrikusio intelekto žmonių dienos užimtumo centro uždarymo atostogų laikotarpiu

15. Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės mokinių skaičiaus kiekvienos klasės sraute ir klasių skaičiaus kiekvienos klasės sraute, mokinių, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą, skaičiaus ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus 2023-2024 mokslo metais nustatymo

16. Dėl Šalčininkų rajono turizmo ir jaunimo centro nuostatų patvirtinimo

17. Dėl Eišiškių laisvalaikio ir sporto centro nuostatų patvirtinimo

18. Dėl Vladislavo Kozakevičiaus laisvalaikio ir sporto centro nuostatų patvirtinimo

19. Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės kultūros centro ir struktūrinių padalinių teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo

20. Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės kultūros centro struktūrinio padalinio Jašiūnų dvaro sodybos rūmų teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo.