easy to read
Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Tarybos posėdžiai

Posėdžio pavadinimas Tarybos posėdis 2023-05-30 Nr.4
Data 2023-05-30
Pirmininkas Zdzislav Palevič
Būsena Baigtas
Posėdžio protokolas 2023-05-30_protokolasDBSIS.pdf
Projekto Nr. Posėdžio pavadinimas Pranešėjas Buklė
Dėl darbotvarkės patvirtinimo Zdzislav Palevič Įtrauktas
PR-(1.2E)-49 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2023 m. balandžio 19 d. sprendimo Nr. T-(1.3E)-4 „Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ pakeitimo Vaclava Jelagina Įtrauktas
PR-(1.2E)-52 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės aplinkos monitoringo 2022-2027 metų programos patvirtinimo Romuald Monkevič Įtrauktas
PR-(1.2 E)-63 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės atliekų prevencijos ir tvarkymo iki 2027 metų plano patvirtinimo Romuald Monkevič Įtrauktas
PR-(1.2 E)-71 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudėties patvirtinimo Viktorija Rekst Įtrauktas
PR-(1.2E)-64 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. T-880 „Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudėties ir nuostatų pakeitimo“ dalinio pakeitimo Viktorija Rekst Įtrauktas
PR-(1.2E)-55 Dėl atstovų delegavimo į Vilniaus regiono integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimo koordinavimo darbo grupę Donata Ašmankevičienė Įtrauktas
PR-(1.2E)-65 Dėl piniginio įnašo didinant UAB „Vilniaus vandenys“ įstatinį kapitalą Donata Ašmankevičienė Įtrauktas
PR-(1.2E)-54 Dėl lėšų skyrimo projektams, įgyvendinamiems pagal Šalčininkų rajono vietos veiklos plėtros strategiją 2014-2020 m. Donata Ašmankevičienė Įtrauktas
PR-(1.2E)-50 Dėl leidimo išnuomoti savivaldybės ilgalaikį materialųjį turtą Galina Šamašova Įtrauktas
PR-(1.2E)-61 Dėl valstybės turto perėmimo Šalčininkų rajono savivaldybės nuosavybėn Galina Šamašova Įtrauktas
PR-(1.2E)-69 Dėl Savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Galina Šamašova Įtrauktas
PR-(1.2E)-66 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) ekonominių normatyvų patvirtinimo Irina Kočan Įtrauktas
PR-(1.2E)-51 Dėl Šalčininkų rajono sutrikusio intelekto žmonių dienos užimtumo centro uždarymo atostogų laikotarpiu Regina Sokolovič Įtrauktas
PR-(1.2E)-73 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės mokinių skaičiaus kiekvienos klasės sraute ir klasių skaičiaus kiekvienos klasės sraute, mokinių ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą, skaičiaus ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus 2023-2024 mokslo metais patikslinimo Regina Markevič Įtrauktas
PR-(1.2E)-72 Dėl Šalčininkų rajono turizmo ir jaunimo centro nuostatų patvirtinimo Irena Kolosovska Įtrauktas
PR-(1.2E)-58 Dėl Eišiškių laisvalaikio ir verslo centro nuostatų patvirtinimo Irena Kolosovska Įtrauktas
PR-(1.2 E)-70 Dėl Šalčininkų rajono Vladislavo Kozakevičiaus laisvalaikio ir sporto centro nuostatų patvirtinimo Irena Kolosovska Įtrauktas
PR-(1.2E)-59 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės kultūros centro ir struktūrinių padalinių teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo Irena Kolosovska Įtrauktas
PR-(1.2E)-60 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės kultūros centro struktūrinio padalinio Jašiūnų dvaro sodybos rūmų teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo Irena Kolosovska Įtrauktas
easy to read