Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Skelbiamas vaikų vasaros poilsio projektų konkursas

Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyrius skelbia vaikų vasaros poilsio projektų konkursą. Konkursas organizuojamas vadovaujantis Vaikų vasaros poilsio projektų finansavimo ir organizavimo Šalčininkų rajono savivaldybėje tvarkos aprašu, patvirtintu Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T-1007.

Paraiškas Projektams finansuoti gali teikti Šalčininkų rajono savivaldybės biudžetinės įstaigos ir kiti juridiniai asmenys, kurių buveinė įregistruota Šalčininkų rajono savivaldybėje ir kurių nuostatuose (įstatuose) nurodyta, kad įstaiga gali vykdyti neformaliojo vaikų švietimo veiklą.

Vienas Projekto teikėjas konkursui gali pateikti tik vieną paraišką.

Paraiškos teikiamos iki balandžio 30 d. 15.00 val.

Pateikiami dokumentai turi būti įrišti arba susegti (atskirai paraiška ir papildoma medžiaga), kiekvienas puslapis sunumeruotas, dokumentai įdėti į užklijuotą ir įstaigos spaudu antspauduotą voką su užrašu „Vaikų vasaros poilsio organizavimo projektų konkursui“. Vokas registruojamas ir paliekamas Savivaldybės Interesantų aptarnavimo „langelyje“ (101 kabinetas).

Po termino pateiktos paraiškos nebus priimamos!

Dėl papildomos informacijos kreiptis į Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistę Haliną Smykovską, te. 8 380 30180, el. p. halina.smykovska@salcininkai.lt

Priedai:

· Vaikų vasaros poilsio projektų finansavimo ir organizavimo Šalčininkų rajono savivaldybėje tvarkos aprašas

· Vaikų vasaros poilsio organizavimo projekto finansavimo paraiška